Wydanie nr 260/2021, Piątek 17.09.2021
imieniny: pokaż (15 imion)Ariadna, Szczęsny, Zygmunta, Justyna, Justyn, Narcyz, Hildegarda, Lamberta, Franciszek, Szczęsna, Dezyderiusz, Drogosław, Lambert, Teodora, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ BLOKUJE WYPOWIEDŹ JOLANTY SZEWCZUN. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU – 26.03.2015

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ BLOKUJE WYPOWIEDŹ JOLANTY SZEWCZUN. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU – 26.03.2015 fot. Robert Kaczmarkiewicz [Robert Dzierzgoń]

Wczoraj w Urzędzie Miasta i Gminy w Dzierzgoniu odbyła się V sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad obejmuje:

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 5 lutego 2015 r.
4) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami:
a) przedstawienie informacji – ref. Burmistrz,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
5) Wnioski i zapytania.
6) Przedstawienie informacji o stanie bezrobocia w gminie Dzierzgoń w 2014 roku:
a) przedstawienie informacji – ref. Dyrektor PUP1,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2014:
a) przedstawienie sprawozdania – ref. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,
b) dyskusja i przyjęcie sprawozdania.
8) Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015:
a) przedstawienie sprawozdania – ref. Dyrektor MOPS2,
b) dyskusja i przyjęcie sprawozdania.
9) Rozpatrzenie informacji o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i działaniach Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Dzierzgoń w 2014 roku:
a) przedstawienie informacji – ref. Komendant ZOSP3,
b) dyskusja i przyjęcie informacji.
10) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w obrębie Jasna, Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Alicja Wójcik,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
11) Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Żuławka Sztumska, gmina Dzierzgoń.
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Alicja Wójcik,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
12) Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Dzierzgoń do Związku Gmin Pomorskich:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
13) Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nowiec w gminie Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Z-ca Kierownika RTIRiOŚ4,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
14) Zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych                 i Urządzeń Kanalizacyjnych:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Prezes RPWiK,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
15) Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki                                          i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na lata 2014-2017”
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
16) Wprowadzenie stałego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych            w miejscach publicznych nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości                     i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
17) Zmiana budżetu Gminy na 2015 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
18) Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2015-2019:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
19) Zmiana uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały
20) Ustalenie sieci prowadzonych przez Gminę Dzierzgoń publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
a)  przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
21) Określenie sieci i obwodów szkół Gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
22) Określenie kryteriów rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
23) Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dzierzgoń w 2015 roku:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Z-ca Kierownika RTIRiOŚ,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
24) Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Z-ca Kierownika RTIRiOŚ,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
25) Uchylenie uchwały dotyczącej ustalania czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność gminy Dzierzgoń:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Z-ca Kierownika RTIRiOŚ,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
26) Zarządzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmian nazw ulic:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
27) Kontynuowanie członkostwa Gminy Dzierzgoń w Lokalnej Grupie Działania „Kraina Dolnego Powiśla” w okresie programowania Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.
28) Rozpatrzenie skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Sekretarz,
b) stanowiska Komisji Stałych Rady Miejskiej,
c) dyskusja i podjęcie uchwały.

29) Przedłożenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2014 r.  i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za rok 2014 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej oraz informacji o stanie mienia komunalnego.

30) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
31) Wolne wnioski.
32) Komunikaty Przewodniczącego Rady.
33) Zamknięcie sesji.

 

 

KLIKNIJ i ZOBACZ: JOLANTA SZEWCZUN KOMENTUJE OSKARŻENIA NA TEMAT E-PRZEDSZKOLI – 27.03.2015

Robert Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Dzierzgoń


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
zenek...
zenek... 28.03.2015, 10:19
Wszystko w szkole średniej jest w porządku ,wiemy co Pan Przybysz miał na myśli są skargi na matematyków ,bo prawda jest taka, że nie umieją nauczyć młodzieży...Pan dyrektor doskonale o tym wie...