Wydanie nr 271/2022, Środa 28.09.2022
imieniny: pokaż (12 imiona)Więcesław, Wawrzyniec, Salomon, Wacława, Marek, Sylwin, Wacław, Laurencjusz, Jan, Alodiusz, Sylwina, Tymon
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Gmina Stegna: Wyciąg z ogłoszenia o Przetargu.

Gmina Stegna: Wyciąg z ogłoszenia o Przetargu. fot. wikimedia.org
Wójt Gminy Stegna ogłasza przetarg ustny, ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Stegna

L.p.

Położenie nieruchomości

Nr działki

Pow.

w ha.

Nr Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza nieruchomości netto w zł

Wysokość Wadium

Przeznaczenie
w mpzp/ w studium

1.

Stegna ul. Elbląska

847/1

0,0010 ha

GD2M/00048242/2

2.000,00 zł. netto

400,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna - Centrum działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem KDD określającym ulicę dojazdową.

2.

Stegna ul. Elbląska

847/2

0,0827 ha

GD2M/00048242/2

130.000,00 zł. netto

26.000,00 zł.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna - Centrum działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 37KDU określającym tereny usługowe - obiekty i urządzenia obsługi komunikacyjnej typu stacja paliw z serwisem podstawowym, a także towarzysząca zabudowa gospodarcza, garażowa, wiaty itp.

Wybrano formę przetargu ograniczonego, ponieważ kształt nieruchomości, wymiary, położenie oraz ich przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uniemożliwiają ich zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, ale mogą stworzyć większe możliwości inwestycyjne dla sąsiednich działek. Z ww. powodów przetarg ograniczony jest do właścicieli działek oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 849/12, 849/13, 851, 846.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stegna ul. Gdańska 34 w dniu 15.07.2019 r. o godz.900, w pokoju nr 1.

Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 08.07.2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Stegnie). Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu przez właściciela nieruchomości sąsiedniej należy zgłosić pisemnie. Do zgłoszenia należy dołączyć dokument potwierdzający prawo własności do nieruchomości sąsiedniej. W przypadku współwłasności koniecznym jest zgłoszenie się wszystkich współwłaścicieli. Komisja przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie dnia 12.07.2019 r.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Stegna. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Gminy Stegna Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 w BS Stegna w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 08.07.2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Stegnie. Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą „o podatku od towarów i usług” z dnia 11.03.2004 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości w dniu podpisania aktu notarialnego.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stegna oraz opublikowane na stronach internetowych Gminy Stegna tj.  www.stegna.pl, oraz BIP Stegna.

Info: UG Stegna

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Patronat
Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork, Internet Światłowodowy i Telewizja HD + 4K Malbork, Nowy Staw, Nowy Dwór Gdański, Frombork,
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.