Wydanie nr 211/2021, Piątek 30.07.2021
imieniny: pokaż (8 imion)Ubysław, Ubysława, Ludomiła, Julita, Maryna, Abdon, Julia, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Sztum. Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Miejskiej - 14.06.2017

Sztum. Zapraszamy na XXXVII sesję Rady Miejskiej - 14.06.2017 fot. wikimedia.org
XXXVII sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 14 czerwca 2017 roku (środa) o godz. 15.30 w sali Nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Porządek obrad sesji jest następujący:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku 
3. Zatwierdzenie protokołów nr XXXIV i XXXV z 2017 roku z obrad sesji Rady Miejskiej. Protokoły do wglądu wyłożone w Biurze Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną dot. wydatków i procedury tankowania paliwa przez Ochotniczą Straż Pożarną Postolin podczas pożaru w Polaszkach- przedstawi Adam Kaszubski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej    .
6. Koncepcja utworzenia nowego cmentarza komunalnego w Zajezierzu - przedstawi Leszek Witkowski, projektant    .
7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2016: 
a) projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016 - pkt 7.1a i b) przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
c) opinie komisji Rady Miejskiej w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za rok 2016-  przedstawią przewodniczący komisji    ,
d) dyskusja,
e) przegłosowanie uchwały.
2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2016:
a) uchwałę Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Adam Kaszubski,przewodniczący Komisji Rewizyjnej    ,
b) uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie - przedstawi Adam Kaszubski    ,
c) dyskusja,
d) przegłosowanie uchwały absolutoryjnej - projekt uchwały przedstawi Czesław Oleksiak, przewodniczący Rady Miejskiej    ,
3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie- projekt uchwały przedstawi Kazimiera Dembińska, Główna Księgowa SCK,
4) zmiany w budżecie gminy na rok 2016,
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2021- pkt 7/4 i 5 przedstawi  Danuta Wiatrowska,
6) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej przebiegu (nr ewidencyjny 160 Koniecwałd),
7) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej przebiegu ( nr ewidencyjny 250, 295 i 297 Koniecwałd ) - pkt 4/1-2 przedstawi Marcin lipiński, kierownik Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
8) wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości  położonych w obrębie 3 Miasta Sztum przy ul.Pieniężnego z przeznaczeniem na   poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej osobom, które zamierzają tę nieruchomości nabyć,  
9) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości  oznaczonych nr 212/8 i nr  223/18,  położonych w  Białej Górze,
10) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gościszewie,
11) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kępinie,
12) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Zajezierze, obrębie III m. Sztum i częściowo w obrębie Sztumska Wieś- pkt 7/8- 12 przedstawi  Agnieszka Topolewska-Reksa , inspektor Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,
13) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert -  przedstawi  Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,
14) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy Sztum i nadania jej statutu- przedstawi Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy    .
8. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
9. Odpowiedzi  na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
10. Zakończenie obrad.

 

Info : Urząd Miasta i Gminy Sztum

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.