Wydanie nr 27/2021, Środa 27.01.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Aniela, Rozalia, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław, Adalruna, Alruna, Angelika, Teodoryk
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

100 tys. zł przeznaczono na pomoc dla pogorzelców z Polaszek. Burzliwa XXII sesja Rady Miejskiej w Sztumie – 27.04.2016

W dniu dzisiejszym odbyły się o godz. 15.00 obrady XXII sesji Rady Miejskiej w sali Nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. Porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku. 
3. Zatwierdzenie protokołu nr XXI.2016 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 roku. Protokół  do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych.
4. Część uroczysta: nadanie Medalu Zasłużony dla Ziemi Sztumskiej:
1) Panu Józefowi Sarnowskiemu, wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Pomorskiego za wspieranie działań samorządu  sztumskiego na szczeblu regionalnym,
2) Panu Robertowi Marszałkowi, dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku za długoletnią i owocną współpracę z samorządem sztumskim w poprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 55,
3) Panu Karolowi Markowskiemu, wicedyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych             i Autostrad w Gdańsku za długoletnią i owocną współpracę z samorządem sztumskim                   w poprawie bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 55.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
6. Przedłożenie sprawozdania z realizacji  „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015”  
7. Przedstawienie „Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015”.
8. Podjęcie uchwał  Rady Miejskiej w sprawie: 
1) wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Sztum- pkt 7 i 8/1 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2) zmian w budżecie gminy na rok 2016,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2019- pkt 8/2 i 3 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
4) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości,
5) zgody na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę w drodze przetargu, nieruchomości położonych w Sztumie, obręb 2 Miasta Sztum, wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Sztumie, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 82 i pod nr A-1864,                        z przeznaczeniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu, nieruchomości oznaczonej nr 291, położnej w obrębie geodezyjnym Barlewice od Powiatu Sztumskiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Sztum związanych z przebudową i utrzymaniem dróg gminnych,
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonych nr 324 i nr 325 położonych                  w obrębie geodezyjnym Sztumskie Pole,
8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 188/22 położonej w Białej Górze,
9)  wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku nr 1 przy ul. Reja w Sztumie wraz ze sprzedażą udziału do gruntu oznaczonego nr 453/3, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy,
10) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w obrębie Koniecwałd gmina Sztum- pkt 8/4- 10 referuje Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku. 

9. Obwieszczenia Rady Miejskiej w sprawie:
1) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyporządkowanej im liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,
2) ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie.
10. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Odpowiedzi  na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Zakończenie obrad. 

Robert Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

 

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.