Wydanie nr 17/2021, Niedziela 17.01.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Antoni, Jan, Alba, Sulpicjusz, Rościsław, Przemił
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Dzierzgoń o przetargu na sprzedaż nieruchomości z dn. 11.05. 2016 w Nowiec – 8.04.2016

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Dzierzgoń o przetargu na sprzedaż nieruchomości z dn. 11.05. 2016 w Nowiec – 8.04.2016 fot. UMiG Dzierzgoń
Burmistrz Miasta i gminy Dzierzgoń ogłasza na dzień 11.05.2016 w sali nr 8 Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierzgoń.

Szczegóły w załączniku poniżej.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

ogłasza

pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dzierzgoń

1. Lokalizacja: Obręb Nowiec, gmina Dzierzgoń.

2. Opis nieruchomości: działki niezabudowane.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów: w tabeli.

Lp.

Lokalizacja

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Cena wywoławcza

w zł

Wadium

w zł

Uwagi

Nr działki

Powierzchnia

w m2

Karta mapy

Nr księgi wieczystej

1

Obręb Nowiec, gmina Dzierzgoń

13/30

1148

8

GD2I/00007277/3

23 637

2 500

13.30

2

Obręb Nowiec, gmina Dzierzgoń

13/37

1031

8

GD2I/00007277/3

20 940

2 500

14.00

3

Obręb Nowiec, gmina Dzierzgoń

13/38

1195

8

GD2I/00007277/3

24 605

2 500

14.30

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nowiec w gminie Dzierzgoń zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/312/09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 października 2009 r. w/w działki wpisane są jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej.

5. Uzbrojenie: nieruchomości położone są w obszarze uzbrojonym w media komunalne: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Doprowadzenie uzbrojenia do przedmiotowych nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów.

6. Cena wywoławcza: wg tabeli. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT należy wpłacić przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Gminy Dzierzgoń: nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli oraz złożą oświadczenia, że znany im jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości i że zagwarantują dostęp do przebiegających przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu gestorom tych sieci.

8. Terminy i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 11.05.2016 r., o godz. (wg tabeli) w sali nr 8 Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić na konto Gminy Dzierzgoń: nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu do dnia 06.05.2016 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który zostanie ustalony jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

12. Warunki sprzedaży nieruchomości:

a) nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Gminy Dzierzgoń i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich oraz zobowiązaniami.

b) Gmina Dzierzgoń zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę równą nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygrał przetarg.

13. Informacje dodatkowe:

a) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

b) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego od spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

c) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) uczestnicy przetargu winni:

  • legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wypis z ewidencji działalności, w przypadku osoby prawnej – posiadać wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,

  • posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium,

  • złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

  • złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

e) wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywa.

14. Zastrzeżenia: Burmistrz Dzierzgonia może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 

Dzierzgoń, 4 kwietnia 2016 r. Burmistrz Dzierzgonia

 

 

UMiG Dzierzgoń
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
vvv
vvv 08.04.2016, 19:29
zaczynamy wysprzedawać majątek gminy lokal napl wolności5 teraz nowiny majątek adm już wysprzedany rządy super a do gminy żadnych dofinansowań żadnych projektów no idzie ku lepszemu burmistrz się przygląda ale nie widzi problemów
ale
ale 10.04.2016, 22:47 (odpowiedź do vvv)
Piszesz bzdety, działki w Nowcu są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną i próby ich sprzedaży(z różną skutecznością) wdrażał K.Sz, ale wtedy było ok. teraz to wyprzedaż majątku.
ona
ona 10.04.2016, 15:30 (odpowiedź do vvv)
Może burmistrz za bardzo "się pochyla" nad sprawami i dlatego nie widzi żadnych problemów. Majątek się sprzeda i na bieżąco kaska będzie a później niech martwią się następcy.
bpbp
bpbp 08.04.2016, 23:37 (odpowiedź do vvv)
No Cię czytam i nie wierzę. ..bądź tak skrupulatny i sprawdź proszę kto sprzedał i komu po extra cenie pół gminy przedtem..całe miasto o tym furczalo....
vvv
vvv 09.04.2016, 10:53 (odpowiedź do bpbp)
no i dokonało zmian aż żal ściska po wyborach miało być lepiej i z uczciwością a jest więcej błędów i biedniej a kumoterstwo aż kipi