Wydanie nr 27/2021, Środa 27.01.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Aniela, Rozalia, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław, Adalruna, Alruna, Angelika, Teodoryk
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

XXI sesja Rady Miejskiej w Sztumie. Burmistrz potwierdza: GDDKiA w Gdańsku ma w planach budowę ronda - 30.03.2016 (Relacja Wideo) - 30.03.2016

  • Wydanie nr 27/2021
  • 30 marca 2016, 18:04
  • W. Mocny R. Kaczmarkiewicz
  • SztumUrzędowe
XXI sesja Rady Miejskiej w Sztumie. Burmistrz potwierdza: GDDKiA w Gdańsku ma w planach budowę ronda - 30.03.2016 (Relacja Wideo) - 30.03.2016 fot. Robert Kaczmarkiewicz
Podczas obrad XXI sesji Rady Miejskiej poruszano sprawy budżetowe, podjęto także uchwały dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sztum. Osobną uchwałę dotycząca wspomnianego planu poświęcono Gościszewu. Radna Sylwia Monkielewicz zapytała o koszty utrzymania zamku i dotychczasowe dochody z tytułu jego dzierżawy.

W sprawozdaniu z działalności burmistrz Tabor potwierdził krążące nieoficjalne informacje o zgodzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad w Gdańsku na przebudowę odcinka ulic w Sztumie w ramach DK nr 55. 

- Mogę też przekazać bardzo pozytywną informację, potwierdzającą deklarację Kazimierza Smolińskiego wiceministra Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – informował burmistrz Sztumu Leszek Tabor. - Na liście 10 zadań wykonywanych przez GDDKiA w Gdańsku, znajdzie się zadanie związane z poprawą bezpieczeństwa na Drodze Krajowej nr 55 w Sztumie – od poczty do mostu przy ul. Jagieły. Ten odcinek zostanie zmodernizowany, łącznie z budową ronda. Planujemy ogłosić przetarg do 15 kwietnia, jeszcze w okresie obowiązywania poprzedniej ustawy.     

Jeden z radnych pytał czy w ramach modernizacji jest możliwość modernizacji chodnika ze „starej Biedronki” do hali targowej i otrzymał potwierdzenie. 
 Burmistrze Leszek Tabor poinformował o wszczęciu procedur przetargowych, jeśli chodzi o modernizację sztumskich ulic: Zacisze, Kwiatowej, Radosnej, Ogrodowej i Wiejskiej na kwotę 2,1 mln zł.
Rozstrzygnięto przetarg na bieżące naprawy nawierzchni na terenie całej gminy. Ogłoszono przetarg na modernizację stadionu. Nowością będzie zatrudnienie konsultanta – eksperta ds. projektów inwestycji sportowych. 
Radny Adam Poćwiardowski zadał kilka pytań odnośnie inwestycji drogowych oraz tego czy gmina zamierza skorzystać z rządowego programu budownictwa czynszowego. Na to ostatnie poprosił o odpowiedź na piśmie. Przy czym wymienił szereg udogodnień dla takich inwestycji, jak korzystny okres spłat pożyczek na okres 30 lat. Ponieważ z programu mogłyby skorzystać gminne spółki, Towarzystwa Budownictwa Społecznego i spółdzielnie mieszkaniowe zasugerował skorzystanie z możliwości Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej RENAWA. Realizacja programu byłaby bardzo istotna dla osób o umiarkowanych dochodach, których w Sztumie jest nie mało. Niestety zdaniem radnego liczba mieszkań w Sztumie spada, są drogie, a 70 proc. zasobu pochodzi z okresu przedwojennego...     

Pytania radnej Sylwii Monkielewicz, dotyczące kosztów dzierżawy i utrzymania zamku było jedynymi, które dotyczyło Wzgórza Zamkowego. Radna otrzymała zapewnienie o odpowiedzi pisemnej, gdyż zdaniem urzędników trudno takie dane przedstawić ad hoc. Poruszenie tematu zamku wywołało pewną nerwowość... 


Zapraszamy do oglądania relacji video z całej sesji.  

 

Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku. 
3. Zatwierdzenie protokołów nr XIX.2016 i XX.2016 z obrad sesji Rady Miejskiej. Protokoły do wglądu wyłożone w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłane na adresy mailowe radnych.
4. Część uroczysta: wręczenie podziękowania Panu Józefowi Sarnowskiemu za wsparcie projektu „Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum”.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
6. Przedłożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy:
1) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum  za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia  Gminy Sztum na dzień 31.12.2015 rok,
2) informacji dotyczącej  realizacji Programu Wsparcia "Rodzina 3+" w Mieście i Gminie Sztum w roku 2015.
7. Przedłożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum  za 2015 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok oraz informacji o stanie mienia  Gminy Sztum na dzień 31.12.2015 rok. 
8. Podjęcie uchwał  Rady Miejskiej w sprawie: 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2022,
3) uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie,
4) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta i gminy Sztum,
5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sztum w części obrębu geodezyjnego Gościszewo,
6) użyczenia na czas nieokreślony lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Jagiełły 24 w Szumie na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie,
7) sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste oznaczonej nr 18/24 położonej w Sztumie przy ul. Żeromskiego na rzecz  użytkownika wieczystego. 
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi  na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Zakończenie obrad

 

W. Mocny R. Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.