Wydanie nr 131/2021, Wtorek 11.05.2021
imieniny: pokaż (16 imion)Benedykt, Filip, Mamerta, Adalbert, Leon, Gwalbert, Walbert, Waldebert, Stella, Franciszek, Mamert, Lutogniew, Ignacy, Zuzanna, Tadea, Tadeusz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Radni zdecydowali o dzierżawie sztumskiego zamku. Opozycja grzmi. Burmistrz uspokaja. XVI sesja Rady Miejskiej w Sztumie – 12.11.2015

Wczoraj w Urzędzie Miejskim w Sztumie odbyła się XVI sesja Rady Miejskiej. Podczas której radni debatowali o losach sztumskiego zamku. Starania władz doprowadziły do pozyskania inwestora który by wydzierżawił zamek. Opozycja pomysł dzierżawy przez podmiot wskazany przez władze chciała zbojkotować i doprowadzić do przesunięcia terminu głosowania. Burmistrz Sztumu Leszek Tabor podczas sesji powiedział że podziela obawy radnych, jednak na obecnym etapie potrzebuje ich zgody do prowadzenia dalszych rozmów oraz negocjacji z inwestorem.

Porządek Obrad sesji był następujący:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku.
3. Zatwierdzenie protokołów nr XIV.2015 i XV.2015  z obrad sesji Rady Miejskiej Protokoły  do wglądu wyłożone  są w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłane na adresy mailowe radnych.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej.
5. Przedłożenie projektów uchwał i informacji:
1) projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- ….,
2) projektu uchwały budżetowej na rok 2016,
3) informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w  Mieście i Gminie Sztum w roku szkolnym 2014/2015.
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmian w budżecie gminy na rok  2015,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2018- pkt 6/1 i 2 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
3) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2015- przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
4) przyjęcia „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”- przedstawi Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego,
5) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
6) określenia formularzy deklaracji i informacji podatkowych,
7) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, terminów i sposobu płatności opłaty oraz jej poboru,
8) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych- pkt 6/6-8 przedstawi Iwona Sanewska, kierownik referatu ds. podatków,
9) ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru- przedstawi Marcin Lipiński, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
10) wykonywania przez Miasto i Gminę Sztum działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (bezprzewodowy, darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej– przedstawi Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy,
11) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości- przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku.
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi  na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad.            
 

Robert Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

 

 

Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.