Wydanie nr 263/2021, Poniedziałek 20.09.2021
imieniny: pokaż (13 imiona)Klemens, Mieczysława, Irena, Faustyna, Oleg, Eustachiusz, Eustachy, Fausta, Dionizy, Miłostryj, Barbara, Perpetua, Agnieszka
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

CZY SPOSÓB ZATRUDNIENIA PREZESA SPÓŁKI RTI W DZIERZGONIU JEST ZGODNY Z PRAWEM? OŚWIADCZENIE JOLANTY SZEWCZUN – 03.07.2015

W odniesieniu do opinii prawnej sporządzonej przez dr hab. Błażeja Wierzbowskiego w dniu 10 kwietnia 2015 r. na zlecenie p. Zbigniewa Przybysza w przedmiocie prawnych konsekwencji naruszenia zakazu przewidzianego w przepisie art. 24 f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) stwierdzić należy, że w opinii przedstawionej przez dr hab. Błażeja Wierzbowskiego już na samym jej wstępie przedstawiony jest stan faktyczny niezgodny z prawdą. Ponadto dr hab. Błażej Wierzbowski powołał się na nie istniejący wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

W przypadku moim i mojego męża, sprawa wygląda następująco:

1.    Ja, Jolanta Szewczun, zostałam powołana na członka Zarządu RTI S.A. w 1997 r. uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/97 z dnia 19.11. 1997 r.
2.    Kazimierz Szewczun został wybrany na Burmistrza Dzierzgonia w roku 2000.
Analogiczna sytuacja przedstawiona została przez Trybunał Konstytucyjny w 2004 roku w wyroku z dnia 13 lipca 2004 r.  sygn. akt K 20/03, który stanowi:


„Kolejne ustępy zaskarżonych przepisów, oznaczone numerem 4, tj. art. 24f ust. 4 ustawy gminnej, art. 25b ust. 4 ustawy powiatowej i art. 27b ust. 4 ustawy wojewódzkiej, odnoszą się do sytuacji, w której chronologiczny przebieg wydarzeń wygląda następująco: osoba A pełni funkcję we władzach spółki z udziałem gminy, jest zatrudniona w takiej spółce lub jest pełnomocnikiem takiej spółki, a następnie małżonek osoby A zostaje funkcjonariuszem samorządowym. W takiej sytuacji ustawa nakłada na osobę A obowiązek zrzeczenia się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od chwili, gdy małżonek-funkcjonariusz złożył ślubowanie radnego lub został powołany na stanowisko samorządowe. Niewykonanie tego obowiązku powoduje utratę przez osobę A stanowiska lub funkcji w spółce gminnej. Skutek ten powstaje z mocy prawa.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego przedstawione unormowanie, w zakresie, w jakim dotyczy małżonków funkcjonariuszy, budzi zasadnicze wątpliwości. Przede wszystkim, trudno wskazać jego ratio legis. Oczywistą wydaje się obawa, że funkcjonariusze samorządowi mogą wykorzystywać swoje stanowiska dla zatrudnienia małżonków w spółkach z udziałem kapitału samorządowego. Takim zachowaniom mają przeciwdziałać omówione wyżej art. 24f ust. 2 ustawy gminnej, art. 25b ust. 3 ustawy powiatowej i art. 27b ust. 3 ustawy wojewódzkiej. Uzasadnienie unormowania, zgodnie z którym wybór lub powołanie małżonków jest nieważne, wydaje się zrozumiałe. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w omawianych obecnie ustępach oznaczonych numerem 4. Chronologia wydarzeń jest tu inna: najpierw określona osoba została zatrudniona w spółce z kapitałem samorządowym (lub powierzono jej funkcję w tej spółce), a później dopiero nastąpił wybór jej małżonka na radnego czy powierzenie mu innego, wysokiego stanowiska samorządowego. Na pewno nie zachodzi więc obawa wykorzystania stanowiska samorządowego do zatrudnienia małżonka w spółce samorządowej. W przedstawionym stanie faktycznym trudno też wskazać konflikt interesów czy niebezpieczeństwo nadużyć. W konsekwencji, zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, brak podstaw do wprowadzania tak surowego rozwiązania prawnego, jakim jest wymaganie zrzeczenia się funkcji lub stanowiska w spółce.”

Ponadto wyjaśnienia wymaga jeszcze jedna kwestia.
Zakaz, o którym mowa w art. 24 f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym dotyczy członkostwa we władzach zarządzających  spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych. Nasuwa się pytanie „Czy Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. jest spółką, o której mowa w przepisie art. 24 f ust. 2 u.s.g.?” Doktryna jest w tej sprawie podzielona, gdyż ustawodawca nigdzie nie zdefiniował pojęcia gminnej osoby prawnej. Nie ulega wątpliwości, że pojęcie „Gmina” oraz pojęcie  „gminna osoba prawna” nie są tożsame. Domniemając racjonalność ustawodawcy oraz jego rzetelność przy stanowieniu przepisów prawa – należy przyjąć, że gdyby ustawodawca zamierzał wyłączyć możliwość udziału jakiejś osoby w organach spółek prawa handlowego – to takie wyłączenie zostałoby precyzyjnie sformułowane np. że „ …zakaz dotyczy spółek prawa handlowego z udziałem gmin i gminnych osób prawnych”.


Przepisy ograniczające prawa podmiotowe nie mogą być interpretowane w sposób rozszerzający i powodujący dodatkowe ograniczenia praw podmiotowych. Podobne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku sygn.. akt II PK 189/05 z dnia 28 lutego 2006 r oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach sygn.. akt IV G1 25/10 z 22 czerwca 2010 r.
Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że nie ma przeszkód prawnych, abym ja - Jolanta Szewczun pełniła funkcję Prezesa Zarządu Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.

Z poważaniem
Jolanta Szewczun

 

Robert Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy
Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (38)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
kameleon
kameleon 06.07.2015, 11:05
Elka chce jak Marek ze Starego Dzierzgonia władzy absolutnej. Wszyscy mają się kłaniać w pas a jak nie to "out". Mareczek robi co chce bo ludzie boją się reagować, pytanie czy w Dzierzgoniu będzie podobnie i czy na to pozwolimy. Złych wzorców Elka zgarnęła od Marusia :)
Gość
Gość 06.07.2015, 10:32
A Pani Szewczun to juz zapomniała jak wraz z Panem Thiede wylewała fekalia na zamkniętym juz wysypisku śmieci ? zdjęcia cały czas mam i moge udostępnić
Sąsiadka
Sąsiadka 06.07.2015, 09:55
…………Elka wywali Jolę na zbitą mordę ! Elka nie lubi mądrzejszych od siebie a mądrzejszych kobiet w szczególności ! Znam sąsiadkę.
XXX
XXX 05.07.2015, 22:27
Panie Zbigniewie skąd w panu tyle nienawiści? Żal wam, że Pani Jola posiada więcej wiedzy niż Przewodniczący Rady, Zastępca Burmistrza i Burmistrz razem wzięci! Proszę pamiętać, że Dzierzgoń to nie pana prywatne przedsiębiorstwo i tu społeczeństwo też ma coś do powiedzenia.
Maniek
Maniek 05.07.2015, 22:22
Nikt z kolesi Domańskiej nie jest w stanie zastąpić P. Joli :D Domańska i Zbyszek wybiorą na jej stanowisko kogoś bez doświadczenia i nikt nie ogarnie tego wszystkie co wymaga bardzo dużej wiedzy. Widać po Pani burmistrz jaką ma wiedze o samorządach i o tym na czym polega jej praca "mnie ludzie wybrali i mogę wszystko"