Wydanie nr 27/2021, Środa 27.01.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Aniela, Rozalia, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław, Adalruna, Alruna, Angelika, Teodoryk
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 1 lipca 2020 r. o przetargu ustnym nieograniczonym.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole, przeznaczona została do sprzedaży.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości.

Województwo pomorskie, powiat malborski.

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Działka ewid. nr 861/8

Nr kw: GD1M/00012977/5

Powierzchnia nieruchomości - 0,1199 ha

Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wydzielonych działek gruntowych niezabudowanych. W bliskim sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej oraz tereny PKP, w tym m. in. linia kolejowa relacji Malbork- Elbląg. Dojazd bezpośredni do działki z drogi gminnej stanowiącej ulicę Prusa, za pośrednictwem wewnętrznej drogi nieurządzonej, stanowiącej działkę nr 861/1 (ul. J. Tuwima). W sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości przebiega sieć elektroenergetyczna i wodociągowa. Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W bliskiej odległości znajduje się sieć gazowa.

 

 

 

 

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, uchwalonym uchwałą nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 25 poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r. oraz uchwałą nr XX/144/2008 Rady Gminy Stare Pole z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 30 poz. 598 z dnia 2 marca 2009 r., działki znajdują się na terenie oznaczonym symbolem:

02.01.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na całym terenie dopuszcza się wyłącznie zabudowę jednorodzinną wolno stojącą. Dopuszcza się lokalizację usług jako towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu terenu. Wyklucza się lokalizację obiektów związanych z obsługą transportu samochodowego w szczególności stacji paliw, parkingów dla samochodów ciężarowych.

Termin zagospodarowania nieruchomości - od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości – 50 tys. zł netto.

 

 

 

 

  1. Nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

  2. Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, którym służy zgodnie z art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości za cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, pod warunkiem złożenia przez nich oświadczenia w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 12 sierpnia 2020 r.

  3. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP, na stronie: www.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 22 lipca 2020 r.

  4. Dodatkowych informacji udziela Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 32 w. 45, e-mail.: a.drozdziel@starepole.pl

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.