Wydanie nr 274/2022, Sobota 1.10.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Cieszysław, Benigna, Danuta, Jan, Małobąd, Remigiusz, Igor
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Rozbieżne stanowiska Urzędu Miasta i naszej redakcji. Dostępność do materiałów to nic złego.

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy – to teoria według ustawy o samorządzie gminnym, praktyka niestety bywa różna. Ze strony sejmu media mogą pobierać materiały i udostępniać, w Malborku już z tym gorzej.

Urzędy mają obowiązek transmitowania i archiwizowania materiałów audio-wizualnych. Przepisy wymagają również udostępniania takich nagrań na stronie BIP oraz oficjalnej stronie urzędu. W Malborku są udostępniane na YouTube.
- Po co?
- Chyba po to, żeby się z nimi zapoznać i rozpowszechniać, przynajmniej takie założenia miał ustawodawca. Jaką rolę w tym procesie mają media?
- Ymmmm. Rozpowszechniania wiadomości i informacji publicznych, by dotarła ona do jak największej liczby mieszkańców?
- Tak by się mogło wydawać. Ale czym są w ogóle media i jak funkcjonują?
Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Tak rolę mediów określono w prawie prasowym.
- Z czego takie media się utrzymują?

- A chociażby z reklam. Czy to kogoś dziwi?
Dziwi z pewnością niektórych urzędników w Malborku. Przepisy o dostępie do informacji publicznej są dosyć rozbudowane. Jednak ich główny cel jest jasny. Obywatele mają mieć dostęp do pracy organów publicznych. Ustawy rozróżniają dostęp do informacji publicznej oraz ponowne jej wykorzystanie. Tutaj z urzędnikami się nie zgadzamy w kwestii interpretacji prawa.
Od wielu lat nagrywaliśmy sesje i udostępnialiśmy je w całości. Teraz gdy przepisy wymagają od urzędów, aby same realizowały takie zadania, chcemy dalej udostępniać materiały dla naszych widzów. Skoro materiał urzędowy zawiera pełne nagranie, my możemy realizować skróty z obrad, by przedstawiać najważniejsze tematy z sesji. Niestety urząd blokował nagrania na YouTube uniemożliwiając ich oglądania na innych stronach. Kiedy pobraliśmy materiał i wstawiliśmy go u nas, zostało zgłoszone roszczenie wobec naszej redakcji, a film został zablokowany. Nasi widzowie od lat oglądali relację z obrad na naszej stronie i nadal będziemy je udostępniać, gdyż w naszej ocenie materiały urzędowe są w pełni dostępne, a rolą mediów jest ich rozpowszechnianie.
Urząd przed zgłoszeniem roszczenia nie zapytał nas o nasze argumenty. Późniejsze nasze pismo do magistratu też nic nie zmieniło, dlatego 2 kwietnia złożyliśmy skargę na działania burmistrza. Mamy nadzieję, że radni opowiedzą się za pełną transparentnością i dostępnością do urzędowych materiałów.
- Nie ulega wątpliwości, że idea zwiększania jawności działalności organów jednostek samorządu terytorialnego poprzez upublicznienie nagrań z obrad samorządowych organów stanowiących służy lepszej realizacji konstytucyjnego prawa dostępu do informacji publicznej oraz może przysłużyć się wzmocnieniu narzędzi obywatelskiej kontroli nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego – czytamy na stronie infor.pl/sektor publiczny.

 

Treść skargi zamieszczamy poniżej oraz do pobrania w załączniku.

 

 

Skarga na działania Burmistrza Miasta Malborka

 

Redakcja TvMalbork.pl składa na ręce pana Pawła Dziwosza, Przewodniczącego Rady Miasta Malborka skargę na działania Burmistrza Miasta Malborka. Sporna kwestia dotyczy dostępu do materiałów audiowizualnych stanowiących element informacji publicznej. Zgodnie z Art. 7 ustawy o dostępie do informacji publicznej, udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze i tu w podpunkcie trzecim punktu pierwszego czytamy: Wstępu na posiedzenie kolegialnych organów władzy publicznej i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia. Natomiast w Art. 12, podpunkcie drugim wspominanej ustawy czytamy: Podmiot udostępniający informację publiczną jest zobowiązany zapewnić możliwość kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk.

 

W związku z powyższym pragniemy wyjaśnić, iż nasza redakcja w zgodzie i zamyśle ustawodawcy udostępniła nagranie z VI sesji Rady Miasta Malborka. W ten sposób skorzystaliśmy z prawa wynikającego z ustawy o „Prawie prasowym”, gdzie w Art. 1 czytamy: „Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.”

 

Niestety Urząd Miasta Malborka zgłosił naruszenie do serwisu YouTube wobec naszej redakcji, gdyż materiał nie zawierał źródła. Magistrat zarzucił, że nasza redakcja:

1) Złamała zasady określone na stronie BIP Malbork, a mianowicie nie podała źródła pozyskanej informacji oraz czasu wytworzenia.
2) Kolejny zarzut dotyczył wstawionych reklam przed materiał, co miało rzekomo zmienić pierwotny charakter informacji publicznej.
3) Na koniec Urząd zarzucił niepoinformowanie widzów o przetwarzaniu informacji ponownie wykorzystanej.


W związku z powyższym pragniemy wyjaśnić, iż w naszej ocenie:
1)Wykorzystanie materiału audiowizualnego na naszej stronie
nie było ponownym wykorzystaniem informacji publicznej. Udostępnienie informacji publicznej nie jest jednoznaczne z jej ponownym wykorzystaniem. Zgodnie z zapisem Art. 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, aby móc mówić o ponownym wykorzystaniu informacji musi dojść do zmiany pierwotnego celu wytworzenia informacji. Przy czym nie ma znaczenia komercyjny czy niekomercyjny cel użycia. Zatem, czy reklama przed materiałem z sesji zmieniała cel wytworzenia informacji? W naszej ocenie w żaden sposób nie wytworzyliśmy nowego produktu ani usługi na podstawie udostępnionego materiału, dlatego nie zgadzamy się z argumentacją Urzędu Miasta Malborka. Zgodnie z założeniem działalności dziennikarskiej określonej w prawie - udostępniliśmy materiał w celu jak najszerszego dostępu społeczności do prac Rady Miasta Malborka. Przy czym oczywistym powinien być fakt, że działalność mediów ma charakter informacyjno-komercyjny.

 

2) Nasza redakcja, udostępniając informację publiczną nie była zobowiązana do podania źródła informacji, gdyż zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w Art. 4 pkt 2 stanowi, że nie są przedmiotem prawa autorskiego: (1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty, (2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole.
Skoro materiały urzędowe nie podlegają prawu autorskiemu i treści w nich zawarte również w żadnym stopniu nie były nimi objęte, to każdy z nas może je udostępniać bez konieczności podania źródła pozyskania.
3) Pragniemy również zwrócić uwagę, że redakcja nie miała obowiązku zwracać się do Urzędu Miasta Malborka z jakimkolwiek wnioskiem chcąc udostępnić informację publiczną. Urząd udostępnił nagranie na profilu należącym do Miasta (inną kwestią jest nierealizowanie obowiązku udostępnienia materiału na stronie BIP oraz stronie Urzędu Miasta, czego wymaga ustawa o samorządzie gminnym)

W stanowisku jakie otrzymaliśmy Urząd zarzucił nam, że nie zwróciliśmy się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Na podstawie jakich przepisów urząd takiego wniosku wymaga? Pobieranie i kopiowanie informacji publicznej jest zapewnione przez ustawodawcę i jasno mówią o tym zapisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wnioski składa się jedynie w określonych w ustawie przypadkach, co potwierdzają liczne wyroki sądów powszechnych.

 

Reasumując. Nasza redakcja domaga się:
1) Zamieszczenia wszystkich zapisów audiowizualnych z obrad Rady Miasta Malborka na stronie BIP oraz Urzędu Miasta Malborka, czego wymaga ustawa o samorządzie gminnym. (Art. 20 podpunkt 1b.)

2) Zaniechania wymagania składania wniosków o wykorzystanie i udostępnianie informacji publicznej od redakcji oraz obywateli. Strony BIP zostały stworzone właśnie w celu szerokiego dostępu obywateli do dokumentów i materiałów urzędowych. To, że urząd nie wywiązał się z obowiązku publikowania sesji na powyższej stronie i zamieścił je jedynie na stronie YouTube, nie jest naszą winą. Zasady i potrzebę składania wniosków regulują przepisy i orzeczenia sądów powszechnych.
3) Wycofania przez Urząd Miasta Malborka zgłoszonego nadużycia do serwisu YouTube wobec naszej redakcji.
4) Rozróżniania przez urzędników udostępniania informacji publicznej od ponownego jej wykorzystania. Pojęcia te zostały celowo zróżnicowane przez ustawodawcę w Polsce i Unii Europejskiej.

W piśmie skierowanym do naszej redakcji pani Sekretarz Ewa Dąbrowska pisząc z upoważnienia Burmistrza stwierdziła, że „Urząd nie zamierza tolerować naruszeń przepisów obowiązującego prawa”, dlatego z uwagi na powyższe liczmy, iż Urząd zastosuje się to zasad, na które się powołał.

 

Na koniec pragniemy zwrócić uwagę, iż przed złożeniem skargi zwróciliśmy się do Urzędu Miasta Malborka o zaniechanie wspomnianych wyżej czynności, jednak magistrat w żaden sposób nie

przychylił się do naszej prośby. Nagranie sesji zostało pobrane i umieszczone na naszej stronie, gdyż zarządca „Sesje Malborka” wprowadził ograniczenia, które uniemożliwiały oglądanie obrad na innych stronach, co również łamało zasadę pełnej dostępności i transparentności do informacji publicznej.

 

Pragniemy wyrazić głębokie ubolewanie, że Urząd przed zgłoszeniem roszczenia w stosunku do naszej redakcji nie podjął z nami żadnej rozmowy ani dialogu w celu wyjaśnienia sprawy. Liczymy na zmianę podejścia w stosunku do wykonywania zadań przez lokalne media, które rozpowszechniają informacje o działalności organów pochodzących z powszechnych wyborów.

Redakcja
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (14)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
WidzMalbork
WidzMalbork 04.04.2019, 09:14
Blokowanie usuwanie komentarzy jak na telewizję publiczną to słabe ale prawda w oczy boli zawsze można się przebranżować na agencje reklamową
żabcia
żabcia 03.04.2019, 18:32
pewnie burmistrz nie chce płacić dalej kasy dla Tv Malbork stąd ta nagonka hehehe
telewidz
telewidz 03.04.2019, 15:34
Dobrze macie walczyć ! może jeszcze urząd będzie chciał tantiemy za emisję.

Tantiemy są to wynagrodzenia należne twórcom z tytułu wykorzystania ich utworów. Prawo twórcy do otrzymania wynagrodzenia jest jednym z podstawowych elementów autorskiego prawa majątkowego. Twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za wykorzystanie utworów na każdym polu eksploatacji.
gosc56
gosc56 03.04.2019, 13:53
tvmalbork powinna się nazywać tvreklama . nawet nie wiedziałem że ta strona ma komentarze strach tu wchodzić bo zaraz atakują reklamami. brawo urząd na Youtube bez reklam na żywo czytelnie łatwiej się nie da a jak ktoś chce komplikować sobie życie to tylko na tej stronie
Asia
Asia 03.04.2019, 15:15 (odpowiedź do gosc56)
żal że mają dużo reklam?
Tomek
Tomek 03.04.2019, 10:34
Za blokowanie treści urzędowych jest pewnie kara
Adam
Adam 02.04.2019, 21:53
Popieram poprzednika w kwestii wolności slowa. Blokowanie komentarzy to u was chleb powszedni. Na stronie i na Facebooku
Coo
Coo 02.04.2019, 19:30
Wolność słowa?! Jak wam przypomniałem branie kasy od poprzedniego burmistrza to mnie zablokowaliście.
Wiosna
Wiosna 02.04.2019, 21:01 (odpowiedź do Coo)
pewnie pieprzyłeś głupoty, przeczytaj regulamin
mieszkaniec
mieszkaniec 02.04.2019, 18:10
Jaka telewizja taka skarga !!!
Ro
Ro 02.04.2019, 18:36 (odpowiedź do mieszkaniec)
jaki mieszkaniec takie miasto
zezowaty od reklam na TVMalbork
zezowaty od reklam na TVMalbork 02.04.2019, 14:52
ale dlaczego "redakcja" każe sobie płacić (kilkać) za pobrane darmowo materiały. Już sam fakt, że na stronie TVmalbork.pl dostaje się "OCZOPLĄSU" od ilości reklam, które są źródłem dochodu "redakcjI" jest wystarczającą karą za oglądanie materiałów, które w większości nie są własną produkcją
Redakcja
Redakcja 02.04.2019, 15:26 (odpowiedź do zezowaty od reklam na TVMalbork)
Przed każdym wydaniem np. Wiadomości, Faktów, czy Wydarzeń są emitowane reklamy. W trakcie programów również są udostępniane informacje publiczne najczęściej z urzędów i parlamentu. Media bez reklam nie mogą funkcjonować.
Są redakcje, które nie mają reklam ale jest wymóg opłat od użytkowników. W naszej ocenie media lokalne, które mają też swoje bolączki powinny być darmowe i dostępne dla mieszkańców, aby rozpowszechniać informację z regionu.
Rower1985
Rower1985 03.04.2019, 16:37 (odpowiedź do Redakcja )
Tak. OK. Ale reklam powinno być w ramach zdrowego rozsądku. Wasza strona, przez to bardzo pożera zasoby komputera i obniża jego wydajność. Reklamy przysłaniają wasze treści, co trudno się połapać i cokolwiek wartościowego wyszukać.

OK. Niech taki model reklamowy dalej funkcjonuje, ale dodajcie tę opcję 'Premium" opłat od użytkowników (oczywiście niezobowiązujące) i dla tych użytkowników dajcie treści bez reklam i ogłoszeń. Do tego zróbcie też aplikację na telefon (oczywiście bez wbudowanych reklam). Czyli:
1. Full reklam na stronie dla użytkowników niezarejestrowanych i z darmowym kontem.
2. Aplikacja (bez reklam) i treści na stronie też bez reklam, dla użytkowników płatnego konta.

Chyba to prosty model funkcjonowania mediów prawda?