Wydanie nr 274/2022, Sobota 1.10.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Cieszysław, Benigna, Danuta, Jan, Małobąd, Remigiusz, Igor
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Sztutowo: II Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości z przeznaczeniem pod funkcję turystyczno – wypoczynkową, ośrodek wypoczynkowy, pensjonat, hotel w Kątach Rybackich - 17.05.2017

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kątach Rybackich. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 780 o powierzchni 1,0905 ha

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kątach Rybackich

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

netto w zł

Wysokość wadium w zł

Rybacka

780

1,0905 ha

Kąty Rybackie

GD2M/00048165/8

1.500.000

150.000-

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. nr 1 w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 12.
00

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie uchwalonym Uchwałą Nr XL/359/2010 Rady Gminy Sztutowo działka nr 780 oznaczona jest symbolem 50UT z przeznaczeniem pod funkcję turystyczno – wypoczynkową, ośrodek wypoczynkowy, pensjonat, hotel.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą Nr XXXII/318/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 27 marca 2014 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana nr 780 położona w Kątach Rybackich przy drodze wojewódzkiej nr 501 relacji Mikoszewo - Krynica Morska
z pięknym widokiem na Zalew Wiślany. Działka jest nieuzbrojona – w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz sieć energetyczna
i telekomunikacyjna.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

Wadium należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej
w dniu
27 lipca 2017 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą „o podatku od towarów
i usług” z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty 15.000,-.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j Dz. U.2014 poz.1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55 247-81-52 wew. 32.

 

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl oraz informując uczestników przetargu.

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Kątach Rybackich, Gmina Sztutowo.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 780 o powierzchni 1,0905 ha położona w Kątach Rybackich dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku - IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim, prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD2M/00048165/8.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą Nr XXXII/318/2014 Rady Gminy Sztutowo z dnia 27 marca 2014r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana nr 780 położona w Kątach Rybackich przy drodze wojewódzkiej nr 501 relacji Mikoszewo - Krynica Morska z pięknym widokiem na Zalew Wiślany. Działka jest nieuzbrojona – w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz sieć energetyczna i telekomunikacyjna.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie uchwalonym Uchwałą Nr XL/359/2010 Rady Gminy Sztutowo działka nr 780 oznaczona jest symbolem 50UT z przeznaczeniem pod funkcję turystyczno – wypoczynkową, ośrodek wypoczynkowy, pensjonat, hotel.

Cena wywoławcza netto 1.500.000 zł. Wadium w wysokości 150.000 zł należy wpłacać przelewem na konto nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 27 lipca 2017 r. r. wymagana kwota znajdowała się na w/w koncie. Minimalne postąpienie 15.000 zł.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% .

Przetarg odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 w pok. nr 1.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sztutowie, pokój nr 15 lub pod nr telefonu 55 247-81-51 wew. 32.

 

Sztutowo, dnia 17.05.2017

Jakub Farinade Wójt Gminy Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.