Wydanie nr 27/2021, Środa 27.01.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Aniela, Rozalia, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław, Adalruna, Alruna, Angelika, Teodoryk
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Pytania o koszt reformy edukacji w gminie Sztum. Radny Poćwiardowski proponuje konkurs na nazwę nowego ronda. XXXII sesja Rady Miejskiej w Sztumie - 30.01.2017

Pytania o koszt reformy edukacji w gminie Sztum. Radny Poćwiardowski proponuje konkurs na nazwę nowego ronda. XXXII sesja Rady Miejskiej w Sztumie - 30.01.2017 fot. W. Mocny
XXXII sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 stycznia w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie. Radny Adam Poćwiardowski zaproponował konkurs na nazwę powstającego skrzyżowania w Sztumie. Ta propozycja starła się z koncepcją burmistrza Tabora, który widziałby raczej nawiązanie do charakterystycznych dyscyplin turystycznych i sportowych związanych z Ziemią Sztumską.

Przegłosowano obok uchwał budżetowych, także udzielenie pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu.

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PEŁNEGO NAGRANIA WIDEO Z OSTATNIEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE

 

Poniżej przedstawiamy porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
3. Zatwierdzenie Protokołów nr XXIX.2016, XXX.2016 i XXXI.2016 z obrad sesji Rady Miejskiej
w Sztumie. Protokoły do wglądy w Biurze Rady Miejskiej i wysłane na adresy e-mailowe Radnych.
4. Podjęcie uchwał  Rady Miejskiej w sprawie:
1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób
nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu - przedstawi Sylwia Mackiewicz dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
2) zmian w budżecie gminy na rok 2017,
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021- pkt.3/2 i 3 przedstawi Danuta Wiatrowska Skarbnik Miasta i Gminy    ,
4) uchylenia uchwały nr XXXIV/319/2013 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia
2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny
na rzecz Powiatu Sztumskiego nieruchomości położonej w obrębie 1 miasta Sztum,
5) określenia zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Sztum
prawem do zajmowania nieruchomości, w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
6) użyczenia   na   czas   nieokreślony   pomieszczeń   użytkowych   znajdujących   się   w
budynku po byłej szkole w Piekle na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie    -
pkt 4/4-6 przedstawi     Iwona Wyżykowska    , kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,
7) ustalenia   trybu   udzielania   i   rozliczania   dotacji   oraz   trybu   i   zakresu   kontroli
prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych   przez   inne   niż   Miasto   i   Gmina   Sztum   osoby  prawne   i   fizyczne    -
przedstawi     Katarzyna Krzyżykowska    , dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,
8) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Sztumie na 2017 rok    -
przedstawi     Czesław Oleksiak    , przewodniczący Rady    ,
9) zatwierdzenia   planu   pracy   Komisji   Rewizyjnej   Rady   Miejskiej   w   Sztumie   na   I
półrocze 2017 roku-     przedstawi     Adam Kaszubski    , przewodniczący Komisji Rewizyjnej    .
5. Przedstawienie   sprawozdania   z   działalności   Komisji   Rewizyjnej   Rady   Miejskiej   w
Sztumie za rok 2016    - przedstawi     Adam Kaszubski    , przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Zakończenie obrad.

redakcja_
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.