Wydanie nr 21/2021, Czwartek 21.01.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Agnieszka, Patrokles, Epifani, Jarosław, Jarosława, Krystiana, Józefa, Awit, Awita
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Budżet przyjęty jednomyślnie. XXXI sesja Rady Miasta i Gminy Sztum – 28.12.2016

W dniu dzisiejszym odbyła się ostatnia sesja w tym roku. Radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu na rok 2017.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku.

3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej.

4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2016,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2016-2019

3) wydatków budżetu gminy, które w roku 2016 nie wygasają z upływem roku budżetowego- pkt 4/1-3 referuje Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy

4) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2021( i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej)-przedstawi Danuta Wiatrowska

5) przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na rok 2017:

a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora,

b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej- Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej – Danuta Wiatrowska,

d) opinie Komisji Rady Miejskiej do projektu budżetu- przedstawią Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej,

e) dyskusja,

f) przegłosowanie projektu uchwały budżetowej

6) dopuszczenia zapłaty opłaty skarbowej stanowiącej dochód budżetu Gminy Sztum instrumentem płatniczym- przedstawi Daria Mietlewska-Dura, Sekretarz Miasta i Gminy

7) oddania w użyczenie nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztum, na których zlokalizowany jest budynek sanitarno-szatniowy oraz stadion piłkarsko-lekkoatletyczny

z elementami powierzchni sportowych i wyposażeniem, na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie,

8) oddania w użyczenie nieruchomości, położonych w Postolinie, na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Koniecwałdzie,

9) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości , zabudowanej budynkiem garażu

z pomieszczeniami gospodarczymi, oznaczonej nr 539/11 położonej w Sztumie przy ul. Baczyńskiego, na rzecz dotychczasowych najemców.

10) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonej nr 453/6 położonej w Sztumie przy ul. Reja w Sztumie- pkt 4/6-9 przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Planowania Przestrzennego i Majątku

11) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz określenia warunków

i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektrycznej,

12) określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie działań proekologicznych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postepowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania na terenie Miasta i Gminy Sztum.

13) zmiany uchwały nr XXX.220.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- pkt 4/10-12 przestawi Marcin Lipiński, kierownik Gospodarki Komunalnej

i Bezpieczeństwa

14) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2017- przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

15) realizacji projektu pn. „ Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym

i retencjonującym wody opadowe: w ramach partnerstwa z Miastem Malbork i Gminą Malbork- przedstawi Ewa Ruczyńska, kierownik referatu Rozwoju Lokalnego

16) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum przedszkolach publicznych- przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty

5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

  1. Zakończenie obrad.

 

Robert Bychowski
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.