Wydanie nr 27/2021, Środa 27.01.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Aniela, Rozalia, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław, Adalruna, Alruna, Angelika, Teodoryk
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ostra wymiana zdań między Radnym Adamem Poćwiardowskim a Przewodniczącym Czesławem Oleksiakiem. XIX Sesja Rady Miejskiej w Sztumie – 02.03.2016

W dniu dzisiejszym o godz 15.00 w Urzędzie miejskim w Sztumie odbyła się XIX sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad był następujący:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku. 
3. Zatwierdzenie protokołu nr XVIII.2015  z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia  2016 roku. Protokół  do wglądu wyłożony w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych.
4. Przedłożenie sprawozdań w sprawie :
1) realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Mieście i Gminie Sztum na lata 2013-2015 za rok 2015, 
2) działań Miejsko– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie z realizacji „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2015,
5. Podjęcie uchwał  Rady Miejskiej w sprawie: 
1) zmian w budżecie gminy na rok 2016,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2023- pkt 5/1 i 2 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
3) przyjęcia Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc  w Rodzinie w Mieście i Gminie Sztum na lata 2016-2017,
4) przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016- 2022- pkt 5/3 i 4 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie,
5) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Koniecwałd na lata 2016- 2023,
6) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Kępina na lata 2016- 2023- pkt 5/5 i 6 przedstawi Daria Mietlewska- Dura, Sekretarz Miasta i Gminy,
7) zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Publicznego Żłobka w Sztumie,
8) zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów, przyporządkowanej im liczby punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum,
9) określenia kryteriów oraz przyznania im liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół- pkt 5/7- 9 przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,
10) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2016”- przedstawi Marcin Lipiński, kierownik referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
11) zgody na sprzedaż  nieruchomości  oznaczonej nr  18/30 położonej w  Sztumie przy ul. Żeromskiego.  
12) zgody na sprzedaż  nieruchomości  oznaczonej nr  596 położonej w  Sztumie przy ul. Kasztelańskiej, w drodze przetargu.  
13) wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, oznaczonej nr 653/2 położonej w obrębie 2 Miasta Sztum przy ul. Związku Jaszczurczego, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.  
14) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych, mieszczących się w budynku nr 1 przy ul. Reja w Sztumie wraz ze sprzedażą udziału do gruntu oznaczonego nr 453/3, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.  
15) użyczenia na czas nieokreślony część działki nr 200 położonej w obrębie geodezyjnym Biała Góra gm. Sztum na rzecz Skarbu Państwa– Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku,
16) użyczenia na czas nieokreślony część działki nr 279/36 położonej w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego na rzecz Sztumskiego Centrum Kultury w Sztumie- pkt 5/11- 16  przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku.  
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sztumie za rok 2015-  przedstawi Adam Kaszubski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
8. Odpowiedzi  na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
9. Zakończenie obrad.    
                                                        

Robert Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Janina
Janina 02.03.2016, 19:29
co za szybkość opublikowania wideo - brawo. Czas zmienić portal z politycznego bełkotu na Telewizję Sztum. Brawo TvSztum.pl