Wydanie nr 27/2021, Środa 27.01.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Aniela, Rozalia, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław, Adalruna, Alruna, Angelika, Teodoryk
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Budżet na rok 2016 Miasta i Gminy Sztum przyjęty. Dyskusje w trakcie sesji miejscami bardzo żywiołowe – 30.12.2015

Projekt budżetu na rok 2016 został przyjęty, jednak to inny temat wzbudził największe emocje w trakcie XVII sesja Rady.

Proponowany porządek obejmował:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie zmian zgłoszonych do porządku.

3. Zatwierdzenie protokołu nr XVI.2015 z obrad sesji Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2015 roku. Protokół do wglądu wyłożony jest w Biurze Rady Miejskiej oraz przesłany na adresy mailowe radnych.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum i jednostek gminnych z działalności międzysesyjnej.

5. Część uroczysta sesji: podziękowanie za współpracę Panu Markowi Czebiołko, Prezesowi Firmy Elita w Sztumie.

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2015,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2015- 2018,

3) wydatków budżetu gminy, które w roku 2015 nie wygasają z upływem roku budżetowego- pkt 6/1- 3 referuje Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

4) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu Miasta i Gminy Sztum w Pogotowiu Socjalnym- przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

5) przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2023 (i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej )- przedstawi Danuta Wiatrowska,

6) przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Sztum na rok 2016:

a) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora,

b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej – Skarbnik Miasta i Gminy Danuta Wiatrowska,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej– Danuta Wiatrowska,

d) opinie Komisji Rady Miejskiej do projektu budżetu – przedstawią Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej,

e) dyskusja,

f) przegłosowanie projektu uchwały budżetowej,

7) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2016- przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

8) realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno– edukacyjnymi)” w ramach partnerstwa z Miastem Malbork, Miastem i Gminą Nowy Staw, Gminą Stare Pole, Gminą Malbork, Powiatem Sztumskim i Powiatem Malborskim- przedstawi Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego,

9) trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Sztum dla niepublicznych przedszkoli, w tym specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto i Gmina Sztum osoby prawne i fizyczne- przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,

10) przyjęcia i wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonej energii– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Sztum do roku 2020,

11) zmiany uchwały nr XVI.113.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru- pkt 6/10 i 11 przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i bezpieczeństwa,

12) użyczenia na czas nieokreślony pomieszczeń użytkowych znajdujących się w budynku użytkowym położonym w Czerninie przy ul. Akacjowej 2 gm. Sztum na rzecz Stowarzyszenia „Do życia przez życie” z siedzibą w Uśnicach,

13) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości- pkt 6/12 i 13 przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Zakończeni

Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

 

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Ernest
Ernest 30.12.2015, 23:07
czy to prawda że za ulotkami stoi lokalny KAŁBOJ ANTONIO ?