Wydanie nr 273/2020, Wtorek 29.09.2020
imieniny: pokaż (17 imion)Cyriak, Dadzbog, Dadzboga, Lutwin, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Michalina, Michał, Mikołaj, Rafał, Rypsyma, Teodota, Ludwin
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

ŻYCIE W OBSZARZE OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA? BURZLIWE OBRADY PODCZAS IX SESJI RADY MIASTA MALBORKA - 30.06.2015

IX sesja Rady Miasta Malborka odbyła się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Zapytania i interpelacje radnych.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2014 rok: 
a)   przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii 
         o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Malborka za 2014 rok(Radni otrzymali wcześniej) 
b)   Opinie komisji.
c)   Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej.
d)   Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku opiniującej wniosek
         Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka z tytułu
         wykonania budżetu w roku 2014.
e) Dyskusja
f) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
g) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Malborka.

6.  Podjęcie uchwał:
a) Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – III zmiana,
 ref. Skarbnik  Małgorzata Pilarska-Downar; 
b) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta na 2015 rok – VI zmiana, 
ref. Skarbnik Małgorzata Pilarska-Downar; 
c) Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Malborka konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka  ref. Skarbnik Małgorzata Pilarska-Downar; 
d) Projekt uchwały w sprawie w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujące na terenie Miasta Malborka na okres od 01 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.  ref. Naczelnik Wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
e) Projekt uchwały w sprawie uwag złożonych podczas wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części m. Malborka, przy Kanale Ulgi do publicznego wglądu  ref. Naczelnik Wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
f) Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części m. Malborka, przy kanale Ulgi, ref. Naczelnik Wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa – Rzoska 
g) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych nieruchomości lokalowych stanowiących własność PKP SA, ref. Naczelnik Wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;,
h) Projekt uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie miasta Malborka,               z wyjątkiem zabytków których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, ref. Naczelnik Wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
i) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka ma lata 2014 – 2020 w ramach projektu partnerskiego pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy MOF Malborka” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, ref. Naczelnik Wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa-Rzoska;
j) Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu i powołania Malborskiej Rady Seniorów                ref. Naczelnik Wydz. Spraw Społecznych Beata Żaroffe-Preiss;
k) Projekt uchwały w sprawie utworzenia na obszarze miasta Malborka odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego planowanego na dzień 06 września 2015 r. ref. Sekretarz Miasta Zdzisław Leszczyński.

7.     Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 
8.     Informacja na temat protokółu z VIII sesji Rady Miasta Malborka.
9.     Komunikaty i wolne wnioski.
10.   Zakończenie sesji.

 

Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

 

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
karol
karol 30.06.2015, 21:11
Panie burmistrzu czemu pół roku chodził Pan w ciemnym krawacie a teraz chodzi Pan od marca w czerwonym? Nie stać Pana na krawat? Codziennie w tym samym trochę słabo...
Ewa
Ewa 30.06.2015, 19:35
Jak sejmik wprowadzi te ustawę to koniec Malborka