Wydanie nr 209/2021, Środa 28.07.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Alfonsa, Samson, Pantaleon, Marcela, Wiktor, Innocenty, Tymona, Tymon, Achacjusz, Achacy
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

KONKURS FOTOGRAFICZNY "MOJA ŻUŁAWSKA WIEŚ" - 28.02.2015

KONKURS FOTOGRAFICZNY fot. kochamy żuławy

Prześlij zdjęcie żuławskiej wsi w której mieszkasz lub którą darzysz sympatią. Organizatorzy: Stowarzyszenie "Kochamy Żuławy"oraz Muzeum Stutthof/Stutthof Museum

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO STOWARZYSZENIA „KOCHAMY ŻUŁAWY”

pod hasłem „Moja żuławska wieś”

I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Kochamy Żuławy”.

II. CEL I TEMATYKA KONKURSU 1. Celem konkursu jest popularyzacja walorów regionu żuławskiego - rozwijanie zainteresowań, wrażliwości artystycznej i zdolności twórczych w zakresie fotografii. - ukazanie piękna zabytków architektury i pejzażu żuławskiego w ciekawy i oryginalny sposób. 2. Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej piękno wsi żuławskiej, w której mieszka autor zdjęcia lub, którą darzy sympatią. Fotografie konkursowe powinny przedstawiać panoramę wsi, obiekty architektoniczne ukazujące wybrany zabytek lub detal architektury (zdjęcia z zewnątrz, i wnętrz), jak również pejzaże obejmujące zabytkowe obiekty, np.: • wiejska architektura przemysłowa (np. młyn, cegielnia ), • rzemiosło wiejskie (np. kuźnia, wiatrak ) • detal architektoniczny (np. laubzekin) III. WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Aby wziąć udział w konkursie należy od dnia 25.01.2015 roku do dnia 28 lutego 2015 roku nadesłać (opublikować na tablicy Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy” na portalu Facebook) wykonaną przez siebie fotografię podając: - nazwę miejscowości oraz obiektu, który widnieje na fotografii - imię i nazwisko autora, - miejscowość zamieszkania (gmina) 2. Konkurs jest skierowany do wszystkich mieszkańców zamieszkujących Żuławy oraz sympatyków tego regionu. Udział w konkursie mogą wziąć zarówno fotograficy amatorzy, jak i profesjonaliści. 3. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 4. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę. 5. Przystąpienie do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE ZDJĘĆ 1. Uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie lub kolaż zdjęć w formie jednego pliku jpeg. Zdjęcie muszą być przekazane w formie plików cyfrowych. 2. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie zdjęcia autorstwa uczestnika, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia, które nie spełnia wymagań Regulaminu lub narusza prawo. 2. Do każdego zdjęcia powinna być przypisana informacja o tym, co przedstawia zdjęcie i nazwę miejscowości w której się znajduje.

V. SKŁADANIE PRAC KONKURSOWYCH 1. Zdjęcie należy zgłosić do konkursu poprzez wstawienie na tablicę SKŻ na portalu Facebook adres: https://www.facebook.com/StowarzyszenieKochamyZulawy

VI. KRYTERIA OCENY FOTOGRAFII KONKURSOWYCH ORAZ SPOSÓB WYŁONIENIA LAUREATÓW 1. Prace oceniane będą przez specjalnie wyłonione jury, które powołuje Organizator. 2. Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: - walory artystyczne, estetyczne prac - interpretację i nawiązanie do tematu - spełnienie wymogów formalnych - pomysłowość i zmysł obserwacji 3. Komisja zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród lub innego ich podziału. 4. Komisja może przyznać co najmniej 2 nagrody tego samego stopnia. 5. Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne. 6. Organizator zastrzega sobie możliwość nie przyznania nagrody głównej/nagród głównych w związku z niskim poziomem prac. 7. Od postanowienia Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

VII. NAGRODY 1. Nagrodami w konkursie są trzy publikacje ufundowane przez Muzeum Stutthof: „Szczęściarz z rocznika 1917”, „Żuławy w 1945 roku” oraz „Stutthof – historia miejscowości i gminy od średniowiecza do maja 1945 roku”. 2. Jury wyróżni trzy prace. Każdy z nagrodzonych autorów otrzyma jedną z wyżej wymienionych nagród.

VIII. WYKORZYSTANIE ZGŁOSZONYCH ZDJĘĆ 1. Zdjęcia zostaną opublikowane w dedykowanym, publicznie dostępnym albumie założonym na portalu Facebook, na stronie Stowarzyszenia. 2. Przesłanie fotografii przez uczestnika konkursu jest równoznaczne ze zgodą, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian składu komisji, terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagród. Zmieniony regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Organizatora: www.kochamyzulawy.pl 2. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz zmiany terminu jego przeprowadzenia. 3. Regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym terminie poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej. 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej :www.kochamyzulawy.pl 5.

Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu. 

Edyta Kozakiewicz
Przejdź do komentarzy
Podziel się:
Oceń:

Zobacz więcej z kategorii Wasze informacje


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.