Wydanie nr 270/2021, Poniedziałek 27.09.2021
imieniny: pokaż (12 imiona)Przedbor, Urban, Gaja, Amadeusz, Gajusz, Mirela, Adolf, Adolfa, Zybart, Zybert, Zybracht, Zygbert
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 29 marca 20021 r. w sprawie wykazu nieruchomości na sprzedaż.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność Gminy Stare Pole przeznaczone zostały do sprzedaży.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Numer księgi wieczystej: GD1M/00019352/7

Działka ewid. nr 866/12

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Numer księgi wieczystej: GD1M/00019352/7

Działka ewid. nr 866/17

Powierzchnia nieruchomości:

0,1525 ha

0,1985 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomości gruntowe, niezabudowane o regularnym kształcie. W sąsiedztwie działki niezabudowane przeznaczone do zabudowy, w pobliżu tereny nowej zabudowy mieszkalnej oraz tereny zielone. Działki położone są przy drodze wewnętrznej nieurządzonej stanowiącej własność Gminy Stare Pole. W odległości ok. 250m od drogi powiatowej – ulicy. Gen. Józefa Bema. W niedalekiej odległości (ok. 220m) znajduje się szkoła podstawowa oraz linia kolejowa relacji Malbork-Elbląg (ok. 180m).

W sąsiedztwie nieruchomości nie ma sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sieci gazowej. Sieć elektroenergetyczna
w pobliżu działki ewid. nr 866/17.

Gmina Stare Pole na dzień opublikowania wykazu jest
w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej dot. uzbrojenia niniejszego terenu w m.in. sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Realizacja niniejszego projektu uzależniona będzie od zabezpieczonych środków finansowych w budżecie gminy na dany rok.

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r.) nieruchomości znajdują się na terenie oznaczonym symbolem E4 – MR. Jest to teren budownictwa mieszkaniowego rezydencjonalnego, dopuszczalna produkcja ogrodnicza warzywno-owocowa, polowa lub szklarniowa bez możliwości prowadzenia innej działalności gospodarczej.

Dopuszcza się budowę budynków parterowych
z użytkowanym poddaszem. Wysokość posadowienia poziomu parteru na wysokości max 1,00 m n.p.t. dach kryty dachówką lub materiałem dachówko-podobnym. Linia zabudowy min. 10 m od granicy drogi. Udział trenów biologicznie czynnych 80% ogólnej powierzchni terenu.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy w formie aktu notarialnego.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

  • 96 000,00 zł netto

129 000,00 zł netto

 
 

1. Nieruchomości będą przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

2. Zawiadamia się osoby fizyczne i prawne, którym służy zgodnie z art. 34 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, za cenę ustaloną w sposób określony w ww. ustawie, pod warunkiem złożenia przez nich wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 10 maja 2021 r.

3. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP, na stronie: www.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 19 kwietnia 2021 r.

4. Dodatkowych informacji udziela Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 33 w. 45, e-mail.: a.drozdziel@starepole.pl


 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

 

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.