Wydanie nr 270/2021, Poniedziałek 27.09.2021
imieniny: pokaż (12 imiona)Przedbor, Urban, Gaja, Amadeusz, Gajusz, Mirela, Adolf, Adolfa, Zybart, Zybert, Zybracht, Zygbert
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomości stanowiące własność Gminy Stare Pole przeznaczone zostały do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220909_2.0012, Stare Pole

Działka nr 119/1

Nr KW: GD1M/00019309/1

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220909_2.0012, Stare Pole

Działka nr 119/2

Nr KW: GD1M/00019309/1

Powierzchnia nieruchomości:

0,4373 ha

0,3988 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

- 0,4049 ha (RIIIa)

- 0,0324 ha (W-RIIIa)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

- 0,3988 ha (RIIIa)

 

Przeznaczenie nieruchomości
i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r.), nieruchomości położone w miejscowości Stare Pole oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 119/1 oraz nr 119/2 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem C17-R - tereny rolne, dopuszcza się realizację zabudowy zagrodowej i budynków służących do produkcji rolnej.

Nieruchomości zostaną wydzierżawione na cele rolne.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy dzierżawy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Bezprzetargowo, na rzecz obecnego dzierżawcy, na okres 3 lat.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

7,48 dt żyta rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego nieruchomości oddanych na cele rolne będzie aktualizowana nie częściej niż raz w roku, wg cen żyta obowiązujących na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 25.02.2021 r. do dnia 18.03.2021 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.