Wydanie nr 269/2021, Niedziela 26.09.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper, Damian
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole została przeznaczona do dzierżawy na rzecz obecnego dzierżawcy.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka Nr: 761/4

Obręb: Stare Pole

Gmina Stare Pole

Nr KW: GD1M/00019352/7

Powierzchnia nieruchomości:

0,0120 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

B – 0,0120 ha

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stare Pole Gmina Stare Pole, nieruchomość położona w miejscowości Stare Pole oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 761/4 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem F2 – Mn – teren budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności, dopuszcza się funkcję usługową w parterach budynków.

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na drobne uprawy warzywne
i zieleńce, ogródki przydomowe, cele rekreacyjne.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na wniosek, do dnia 31.12.2023 r.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

100,00 zł rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego na cele inne niż rolne może podlegać corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 10.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.