Wydanie nr 269/2021, Niedziela 26.09.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper, Damian
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole przeznaczona została do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0015, Ząbrowo

Działka Nr: 10

Nr KW: GD1M/00018940/9

Powierzchnia nieruchomości:

0,6300 ha

Przedmiot wydzierżawienia: 0,1000 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (RIVb - 0,6300 ha)

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Ząbrowo (uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2010 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 52, poz. 1213 z dnia 10 maja 2011 r.), nieruchomość położona w miejscowości Ząbrowo oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 10 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem A.1R.

Jest to teren produkcji rolnej, w tym pola uprawne, łąki i pastwiska. Na terenie ustala się zakaz stałej zabudowy. Dopuszcza się funkcję usługową i rzemieślniczą prowadzoną w gospodarstwie rolnym. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości przy prowadzeniu produkcji zwierzęcej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy dzierżawy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na wniosek dzierżawcy, na okres 2 lat.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

200,00 zł / rok

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Wysokość stawki czynszu dzierżawnego na cele inne niż rolne może podlegać corocznej waloryzacji według średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, na stronie internetowej: www.bip.starepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 09.12.2020 r. do dnia 30.12.2020 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.