Wydanie nr 267/2021, Piątek 24.09.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir, Gerarda
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych na terenie Gminy Miłoradz.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – użytkowanie rolnicze.

Termin wnoszenia opłat i aktualizacja opłat – czynsz dzierżawny będzie płatny w 2 ratach tj. do 31 marca i 30 września każdego roku. W pierwszym roku zawarcia umowy, czynsz płatny będzie w wysokości proporcjonalnej do okresu obowiązywania umowy.

Tryb wydzierżawiania i określenie dzierżawcy – dzierżawca nieruchomości zostanie wyłoniony w drodze przetargu ustnego ograniczonego. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, może zostać racjonalnie zagospodarowana wyłącznie z nieruchomościami sąsiednimi. W związku z powyższym uzasadnione jest jej wydzierżawienie w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek przyległych. W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie właściciele przyległych działek nr 224/1, 224/2, 226, 228/1 i 228/3, obręb Kończewice.

Okres trwania umowy – umowy zostaną zawarte na okres do 31 sierpnia 2023 r..

Umowa dzierżawy nieruchomości dopuszczać będzie wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron na rok naprzód przed upływem roku dzierżawnego. W ten sposób Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem Gminy.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach gminy Miłoradz oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłoradz: http://miloradz.biuletyn.net/  na okres 21 dni od dnia 6 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Miłoradz

UG Miłoradz
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.