Wydanie nr 265/2020, Poniedziałek 21.09.2020
imieniny: pokaż (9 imion)Bernardyna, Hipolit, Jonasz, Marek, Laurenty, Mateusz, Ifigenia, Bożeciech, Melecjusz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 15 czerwca 2020 r.

Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość stanowiąca własność Gminy Stare Pole została przeznaczona do dzierżawy.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat; malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0014, Szlagnowo

Działka Nr: 81/2

Nr KW: GD1M/00017260/1

Powierzchnia nieruchomości:

0,0700 ha

Opis nieruchomości:

Inne tereny zabudowane (Bi).

Na nieruchomości znajduje się dawny zbiornik ppoż.

Wydzierżawiona na cele rekreacyjne.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Pole nieruchomość położona
w miejscowości Szlagnowo oznaczona w ewidencji gruntów
i budynków jako działka nr 81/2 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem R2 podstrefa produkcji rolnej.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma wydzierżawienia, okres dzierżawy:

Na wniosek, na okres 3lat.

Wysokość opłat
z tytułu dzierżawy:

140,00 zł rocznie.

Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości.

Termin wnoszenia opłat:

Czynsz płatny jest w dwóch równych ratach:

I rata do 15 lutego za pierwsze półrocze,

II rata do 31 sierpnia za drugie półrocze.

Zasady aktualizacji opłat:

Stawka czynszu dzierżawy będzie waloryzowana corocznie
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu na okres 21 dni licząc od dnia ukazania się informacji w prasie tj. od dnia 15 czerwca 2020 r. do dnia 6 lipca 2020 r.

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Starym Polu

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.