Wydanie nr 174/2021, Środa 23.06.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Józef, Wanda, Agrypina, Zenon, Albin, Anna
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Na koniec tego roku spotkają się radni ze Starego Dzierzgonia. Zobacz porządek obrad.

Na koniec tego roku spotkają się radni ze Starego Dzierzgonia. Zobacz porządek obrad. fot. wikipedia.org
Przewodnicząca Rady Gminy Stary Dzierzgoń, Renata Lewandowska informuje, że 30 grudnia br. o godz. 10 w sali Gminnego Centrum Kulturalno - Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu odbędzie się posiedzenie sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu Nr V/5/19 z dnia 8.11.2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z działalności międzysesyjnej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok.

7. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok.

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2022.

10. Projekt uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przyjęcia nowej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2025.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok.

12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat do cen za odprowadzanie ścieków wynikających z taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

13. Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IV/29/19 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2019.

15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stary Dzierzgoń na 2020 rok.

16. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stary Dzierzgoń, w roku szkolnym 2019/2020.

17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr I/4/14 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzierzgoniu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Dzierzgoniu i utworzenia Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Starym Dzierzgoniu.

18. Projekt uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Starym Dzierzgoniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

19. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z sali sportowej w miejscowości Przezmark.

20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stary Dzierzgoń na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026” (program do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój Nr 20).

22. Wolne wnioski i informacje.

23. Zakończenie obrad.

 

Gmina Stary Dzierzgoń
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stary Dzierzgoń


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.