Wydanie nr 273/2020, Wtorek 29.09.2020
imieniny: pokaż (17 imion)Cyriak, Dadzbog, Dadzboga, Lutwin, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Michalina, Michał, Mikołaj, Rafał, Rypsyma, Teodota, Ludwin
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA OGŁASZA PRZETARGI

MALBORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA z siedzibą przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Malborku ogłasza przetargi nieograniczone na Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” zadania pn. Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej wraz przebudową instalacji gazowej (likwidacją gazowych przepływowych podgrzewaczy wody) w istniejących budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

1. Przetarg  I  -      w budynku przy ul. Chopina 5 w Malborku;
2. Przetarg II  -      w budynku przy ul. Grudziądzkiej 25 w Malborku;
3. Przetarg III -      w budynku przy ul. Szymanowskiego 3 w Malborku

          

Specyfikacje istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie GZM, pok. nr 5 w godz. 10.00 – 12.00 po okazaniu dowodu bezzwrotnej wpłaty w wys.      
80,00 zł + VAT      (za każdy przetarg), której należy dokonać przelewem na konto MSM w    

PKO BP O / Malbork    08 1020 1778 0000 2502 0003 6848.
           Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłacenie na w/w konto wadium w kwotach:
- przetarg I –     3 000 zł,
- przetarg II –    6 000 zł,
- przetarg III –   2 500 zł.

 

            Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Spółdzielni do dnia  19.02. 2019 r. do godz. 10.00.
            Otwarcie ofert nastąpi  w dniu 19.02. 2019 r.    

 o godz.:
- przetarg I – godz. 10.30
- przetarg II – godz. 11.00
- przetarg III – godz. 11.30
           

Pożądany termin wykonania zamówień:     
31.08. 2019 r.


            Wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków przetargu udziela Pani Aldona Łabiak, ul.Sienkiewicza 53, pokój nr 5, tel. (55) - 646-06-00 wew. 43 (od poniedziałku do środy w godzinach od
9:00 do 11:00) oraz Pani Beata Wesołowska, pokój nr 2, tel. (55) – 646-06-00 wewn. 44 (w czwartki i piątki – od 9:00 do 11:00).            

MSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
                                                                                       

Zarząd MSM
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia