Wydanie nr 267/2021, Piątek 24.09.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir, Gerarda
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Rezygnacja Zbigniewa Przybysza z funkcji radnego. Budżet Dzierzgonia na 2019 rok został przyjęty.

Zbigniew Przybysz, Radny Gminy Dzierzgoń zrezygnował z funkcji radnego. Swoją decyzję tłumaczy w przysłanym do przewodniczącego, Ryszarda Świdra oświadczeniu przeczytanym podczas sesji.
IV sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, odbyła się dnia 27 grudnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu z następującym porządkiem obrad:
 
 
1)Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2)Przyjęcie porządku obrad.
3)Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 listopada 2018 r.
4)Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami.
a)przedstawienie informacji – ref. Burmistrz,
b)dyskusja i przyjęcie informacji.
5)Interpelacje i zapytania (zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym – na piśmie).
6)Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych w Dzierzgoniu w roku szkolnym 2017/2018:
a)przedstawienie informacji – ref. Dyrektorzy Placówek Oświatowych,
b)dyskusja i przyjęcie informacji.
 
7)Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dzierzgoń – ref. Skarbnik,
c)odczytanie opinii Komisji Stałych przez jej Przewodniczących,
d)dyskusja,
e)głosowanie nad projektem uchwały..
 
8)Uchwalenie budżetu Gminy Dzierzgoń na 2019 rok:
 
a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem – ref. Skarbnik,
b)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dzierzgoń na 2019 rok – ref. Skarbnik,
c)odczytanie opinii Komisji Stałych przez jej Przewodniczących,
d)dyskusja, 
e)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 
9)Zmiana Budżetu gminy na 2018 rok:
a)przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
10)Uchwalenie wydatków budżetu gminy, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
a)przedstawienie projektu uchwały – ref. Skarbnik,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
11)Zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Gminy Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały – ref. p.o. Kierownik GK,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
 
12)Wyrażenie zgody na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z gruntem i na udzielenie bonifikaty:
a)przedstawienie projektu uchwały – ref. p.o. Kierownik GK,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
c)
13)Wybór kandydatury z Gminy Dzierzgoń na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sztumie.
a)przedstawienie projektu uchwały - ref. Z-ca Burmistrza,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
 
14)Podwyższenie kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023:
a)przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
 
15)Określenie zasad wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lato 2019-2023:
a)przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
 
16)Przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023:
a)przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
 
17)Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dzierzgoń na rok 2019:
a) przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b) dyskusja i podjęcie uchwały.
 
18)Zmiana uchwały Nr XXXIV/284/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dzierzgoń na rok 2018:
a)przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
 
19)Określenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów na terenie gminy Dzierzgoń:
a)przedstawienie projektu uchwały – ref. Dyrektor MOPS,
b)dyskusja i podjęcie uchwały.
 
20)Wolne wnioski i informacje.
21)Komunikaty Przewodniczącego Rady.
22)Zamknięcie sesji.
Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Dzierzgoń


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Your name
Your name 28.12.2018, 13:30
ta szybkośc informacji...