Wydanie nr 273/2020, Wtorek 29.09.2020
imieniny: pokaż (17 imion)Cyriak, Dadzbog, Dadzboga, Lutwin, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Michalina, Michał, Mikołaj, Rafał, Rypsyma, Teodota, Ludwin
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Absolutorium dla Burmistrza udzielone jednogłośnie. XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dzierzgoniu odbyła się w dniu 13 czerwca 2018 r. (środa) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

 

Porządek obrad obejmuje:

 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie ewentualnych zmian zgłoszonych do porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia25 kwietnia 2018 roku..
4.Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami.
5.Wnioski i zapytania.
6.Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego za rok 2017.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2017 rok i udzielenie absolutorium dla Burmistrza Dzierzgonia:
- przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2017 r.,
- zapoznanie się z uchwałą Nr 062/g316/R/I/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2018 roku,
8.Przedstawienie projektu uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierzgonia za 2017 r.,
- zapoznanie się z uchwałą Nr 094/g316/A/III/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 maja 2018 roku,
- przedstawienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2017 rok.
9.Udzielenie absolutorium z wykonania budżetu za 2017 r.:
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Dzierzgonia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2018-2025.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie targowiska w Dzierzgoniu” realizowanego z udziałem środków
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dzierzgonia.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzgoń.
15.Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej dzieci sześcioletnich i innych wiekowo.
16.Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/264/2017 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
17.Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów na terenie gminy Dzierzgoń.
18.Zatwierdzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dzierzgoń.
19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy.
20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Mickiewicza.
21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Żurawiej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie i na udzielenie bonifikaty.
22.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Żeromskiego wraz z udziałem w gruncie i na udzielenie bonifikaty.
23.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Plac Wolności wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie i na udzielenie bonifikaty.
24.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
25.Wolne wnioski radnych.
26.Komunikaty Przewodniczącego Rady.
27.Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
 
Info : Gmina Dzierzgoń
Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Dzierzgoń


Komentarze (4)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
nauczyciel
nauczyciel 14.06.2018, 17:01
Świder być może że się zna na muzyce ale nie zarządzaniu oświatą
Nauczyciel
Nauczyciel 15.06.2018, 12:47 (odpowiedź do nauczyciel)
Znam sprawę i niestety racja leży po stronie nauczycieli. Tylko problem polega na tym, że to wybraniec Panującej. Dla niej i dla dyrektora SP Bągart prawo jest tylko niepotrzebnym balastem.
dzierzgoniak
dzierzgoniak 14.06.2018, 15:41
Panie xyz ... W tej całej masie niekompetencji, jaką stanowi ta Rada, Rysiek na tej oświacie akurat zna się najlepiej... Natomiast Pani była dyrektor, a rządząca tą gminą nie dość, że mizernie rządziła szkołami (poza fantastycznymi imprezami, które jednak nie wiele miały wspólnego z misją szkoły), to jeszcze idealnie wpisuje się w krajobraz totalnej ignorancji
xyz
xyz 14.06.2018, 13:40
Rysiu lepiej by było gdybyś się zainteresował wysoką podwyżką cen wody bo to dotyczy twoich wyborców a sprawy oświaty zostaw burmistrzowi i kuratorium a w ostateczności sądowi chciałeś chłopie zabłysnąć