Wydanie nr 273/2020, Wtorek 29.09.2020
imieniny: pokaż (17 imion)Cyriak, Dadzbog, Dadzboga, Lutwin, Dariusz, Franciszek, Fraternus, Gabriel, Gajana, Grimbald, Michalina, Michał, Mikołaj, Rafał, Rypsyma, Teodota, Ludwin
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Dzierzgoń : Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Zobacz porządek obrad.

Dzierzgoń : Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Zobacz porządek obrad. fot. wikimedia.org
12 czerwca br. (wtorek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4) Zaopiniowanie materiałów na XXXIX sesję Rady Miejskiej:

a) sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy z Organizacjami Pożytku Publicznego za rok 2017”,
b) sprawozdania: z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2017 rok, wykonania planu finansowego za rok 2017 Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej, informacja o stanie mienia komunalnego, sprawozdanie finansowe gminy Dzierzgoń za 2017 rok,
c) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2017 rok,
d) projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2017,
e) projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
f) projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dzierzgoń na lata 2018-2025.
g) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej 
z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie targowiska w Dzierzgoniu” realizowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
h) projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dzierzgonia.
i) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dzierzgoń.
j) projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela przedszkola prowadzącego zajęcia w grupie mieszanej dzieci sześcioletnich i innych wiekowo.
k) projekt uchwały o zmianie Uchwały Nr XXXII/264/2017 Rady Miejskiej 
w Dzierzgoniu z dnia 06 listopada 2017 roku w sprawie określenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:

za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
 

l) projekt uchwały w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów na terenie gminy Dzierzgoń.
m) projekt uchwały w sprawie przyjęcia i przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dzierzgoń.
n) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy.
o) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Mickiewicza.
p) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Żurawiej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie i na udzielenie bonifikaty.
q) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego 
w Dzierzgoniu przy ulicy Żeromskiego wraz z udziałem w gruncie i na udzielenie bonifikaty.
r) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Dzierzgoniu przy ulicy Plac Wolności wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie i na udzielenie bonifikaty.
5) Wolne wnioski.
6) Wolne wnioski.
7) Zamknięcie posiedzenia Komisji.

 

 

 

 

 

Info : Facebook Rada Miejska w Dzierzgoniu

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Dzierzgoń


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.