Wydanie nr 212/2021, Sobota 31.07.2021
imieniny: pokaż (12 imiona)Alfonsa, Justyn, German, Helena, Demokryt, Ignacy, Ernesta, Emilian, Beat, Ludomir, Adam, Lubomir
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Gorąca absolutoryjna XLI sesja Rady Powiatu Sztumskiego

Tak gorącej atmosfery w trakcie obrad, dawno nie było. Najważniejszym punktem obrad XLI sesji Rady Powiatu było udzielenie absolutorium staroście sztumskiego. Obrady odbyły się 29 maja br. o godz. 15:00 z nastepującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie Protokołu nr XL z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 24.04.2018 roku.
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Malborku właściwego dla  Powiatu Sztumskiego za rok 2017 -  referuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Malborku Wojciech Szczerbiński
8. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Sztumskiego w  roku 2017 oraz informacja o przygotowaniu do działań wspierających „Bezpieczne wakacje”- referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie mł. insp. Tomasz Czaja 
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa Powiatu Sztumskiego za 2017 rok. – referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie mł. bryg. Tomasz Banach 
10. Informacja dotycząca wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników w 2017 roku – referuje Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Jan Wieczorek 
11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego: 
a) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.– referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska,
b) w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska 
c) w sprawie zmiany uchwały  Nr  XXXVII/207/2017 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia  28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności  Zawodowej w Sztumie na 2018 r. – referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska 
d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2017r. – referuje Skarbnik Powiatu Lucyna Bednarska
e) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 r.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska,
f) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2018-2028– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.

12. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania  budżetu za 2017 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
13. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.
14. Zapoznanie radnych  z wnioskiem Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu  za 2017 rok  i udzieleniu absolutorium Zarządowi  Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Sylwia Kubik.
15. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii  o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie  absolutorium  Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok –referuje Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun. 
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Wnioski i oświadczenia.
19. Sprawy różne.             
20. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca 
Rady Powiatu Sztumskiego

Jolanta Szewczun

Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.