Wydanie nr 209/2021, Środa 28.07.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Alfonsa, Samson, Pantaleon, Marcela, Wiktor, Innocenty, Tymona, Tymon, Achacjusz, Achacy
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

McDonald’s zredukuje emisję gazów cieplarnianych

  • Wydanie nr 209/2021
  • 21 marca 2018, 09:22
  • McDonald’s zredukuje emisję gazów cieplarnianych
  • Strefa obywatelska
McDonald’s zredukuje emisję gazów cieplarnianych fot. McDonald’s zredukuje emisję gazów cieplarnianych
Światowa sieć restauracji ogłasza plan przeciwdziałania zmianom klimatycznym w ramach Science Based Targets initiative*. Plan zakłada, że do roku 2030 redukcja emisji gazów cieplarnianych z biur i restauracji sieci wyniesie 36%, a w odniesieniu do łańcucha dostaw 31%.

Redukcja o 36% oznacza, że do atmosfery nie trafi 150 milionów ton gazów cieplarnianych. Jest to  wielkość odpowiadająca rocznej emisji gazów przez 32 miliony aut osobowych. Da ona efekt równoważny posadzeniu 3,8 mld drzew, które rosłyby przez kolejne 10 lat.

Dodatkowo McDonald’s zobowiązuje się do zmniejszenia o 31% emisji w całym łańcuchu dostaw (w przeliczeniu na tonę żywności i opakowań). Redukcja będzie mierzona w stosunku do roku bazowego, za który przyjęto rok 2015, zaś wartość wskaźnika została zatwierdzona przez Science Based Targets initiative (SBTi)*. Strategia firmy zakłada rozwój działalności bez zwiększania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

- Stworzenie lepszej przyszłości dla naszej planety wymaga zaangażowania nas wszystkich. McDonald’s  robi to poprzez wyznaczanie ambitnego celu redukcji emisji gazów cieplarniach, aby przeciwdziałać zmianom klimatu - stwierdził Steve Easterbrook, prezes i CEO McDonald’s. 

Realizacja celu wymaga kompleksowych, innowacyjnych i szeroko zakrojonych działań, które zwiększą  efektywność całego systemu McDonald’s. Sieć kładzie szczególny nacisk na obszary, które generują największy udział w śladzie węglowym: produkcję wołowiny, zużycie energii w restauracjach, opakowania i odpady. Łącznie te obszary odpowiadają za około 64% globalnej emisji McDonald’s. 

Myślenie w kategoriach poszanowania środowiska i minimalizowania negatywnego wpływu jest obecne w McDonald’s od dawna. Dla przykładu w polskim oddziale firmy od lat stosuje się system monitorujący zużycie energii elektrycznej w restauracjach. Pozwala on szybko reagować na wszelkie nieprzewidziane skoki zużycia. 

- Osiągnięcie założonych celów byłoby niemożliwe bez ścisłej współpracy z partnerami – franczyzobiorcami oraz dostawcami. Ponad 65% restauracji naszej sieci w Polsce korzysta z zielonej energii. Dysponujemy certyfikatami potwierdzającymi, że w tych lokalach sprzęt kuchenny, oświetlenie, ogrzewanie itp. są w stu procentach zasilane energią ze źródeł odnawialnych. We wszystkich lokalach naszej sieci mamy systemy rekuperacji ciepła. Od 14 lat nieprzerwanie utrzymujemy certyfikat środowiskowy ISO 14001, od tego roku w bardziej wymagającej wersji 2015. To tylko przykłady naszych działań służących środowisku. Byliśmy dwukrotnie wyróżnieni tytułem Firmy Przyjaznej Środowisku nadawanym przez Narodową Radę Ekologiczną przy Prezydencie RP – podkreśla Anna Borys-Karwacka, dyrektor ds. korporacyjnych McDonald’s Polska.Jesteśmy zdeterminowani, aby wraz z parterami identyfikować kolejne obszary i wdrażać rozwiązania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych – dodaje.  

Polska jest również jednym z kluczowych rynków McDonald’s realizujących program ”Beef Sustainability”, który jest szczególnie ważny ze względu na skalę światowej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z hodowli bydła. We współpracy z dostawcami opracowywane są dobre praktyki zrównoważonego rolnictwa. Jednym z  celów programu jest zmniejszenie emisji poprzez wprowadzenie odpowiednich pasz, obniżenie stresu zwierząt, a także oszczędność energii przez hodowców. 

W trzecim z priorytetowych obszarów McDonald’s zobowiązał się, że do roku 2025 100% opakowań jednorazowych będzie pochodziło z recyklingu bądź odnawialnych, certyfikowanych źródeł. 2025 rok będzie również datą graniczną wdrożenia we wszystkich restauracjach na świecie recyklingu opakowań dla gości. 

- Polska Izba Ekologii doceniła dwa lata temu całokształt działań McDonald’s Polska na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska, zaś w ubiegłym roku jako kapituła uznaliśmy, że na nagrodę EKOLAUR w kategorii CZYSTSZA PRODUKCJA zasługuje system segregowania i zagospodarowania zużytego oleju po smażeniu frytek, który po przekazaniu do rafinerii jest wykorzystany do produkcji paliwa typu eko-diesel. Takie rozwiązanie  wpisuje się w działania związane  gospodarką obiegu zamkniętego -  zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów są wykorzystywane jako surowce dla innych – wyjaśnia dr Krystyna Kubica, ekspert Polskiej Izby Ekologii (PIE), członek Kapituły Konkursu Ekolaury PIE – Nie możemy zapominać, że z punktu widzenia efektu cieplarnianego równie ważne jak redukcja CO2, poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jest ograniczenie emisji metanu. W tym kontekście pozytywnie oceniam fakt, że McDonald’s dostrzegł tą kwestię i podjął działania w obszarze redukcji gazów cieplarnianych z produkcji wołowiny, hodowli bydła  – jednego ze źródeł emisji metanu do atmosfery.

Ogłoszone zobowiązanie jest kolejnym etapem proekologicznych działań McDonald’s rozpoczętych niemal 30 lat temu, kiedy to m.in. powstało przełomowe partnerstwo z organizacją ekologiczną Environmental Defence Fund (EDF). Jej celem było stworzenie innowacyjnych rozwiązań w projektowaniu opakowań. W roku 2015 McDonald’s opracował „Zobowiązanie w dziedzinie ochrony lasów”, w którym przygląda się wpływowi swojego łańcucha dostaw na zjawisko wylesiania – ściśle powiązanego z problematyką emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że odpowiada ono za 15% światowych emisji. Rok wcześniej w dokumencie „Energy and Climate Position Statement” korporacja zajęła publiczne stanowisko na temat podejmowanych skutecznych i wspólnych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu. 

*Science Based Targets initiative (Inicjatywa na rzecz celu opartego na ustaleniach naukowych) to efekt współpracy Światowego Instytutu Zasobów, WWF, CDP (międzynarodowa organizacja na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej) oraz United Nations Global Compact, która wspiera firmy w określeniu poziomu redukcji emisji gazów cieplarnianych proporcjonalnego do skali ich działalności. 

 

 

 

 

McDonald’s zredukuje emisję gazów cieplarnianych
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Strefa obywatelska


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.