Wydanie nr 216/2021, Środa 4.08.2021
imieniny: pokaż (8 imion)Alfred, Mironieg, Perpetua, Maria, Arystarch, Protazy, Dominika, Andrzej
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

ZAPRASZAMY na XXXII sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu – 06.11.2017

ZAPRASZAMY na XXXII sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu – 06.11.2017 fot. Archiwum
Zapraszamy na XXXII sesję Rady Miejskiej w Dzierzgoniu, która odbędzie się dziś (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu. Radni zagłosują nad taryfami dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018 oraz nad zasadami wynagradzania nauczycieli m.in. za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa.

 

Porządek obrad obejmuje:

 

1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2) Przyjęcie ewentualnych zmian zgłoszonych do porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Dzierzgoniu.

4) Wyróżnienie dla Pani Agnieszki Piotrowskiej – nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.

5) Wyróżnienie dla dzielnicowego Posterunku Policji w Dzierzgoniu – mł. asp. Mateusza Lepka.

6) Przedstawienie informacji z działalności Burmistrza Dzierzgonia w okresie między sesjami.

7) Wnioski i zapytania.

8) Rozpatrzenie informacji o stanie kanalizacji i wodociągów w gminie Dzierzgoń oraz na temat przewidywanych taryf na wodę i ścieki.

9) Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2018.

10) Określenie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

11) Przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.

12) Nadanie statutu Szkole Podstawowej im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Dzierzgoniu.

13) Przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Wandy Chotomskiej w Bruku.

14) Nadanie statutu Szkole Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Bruku.

15) Przekształcenie dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.

16) Nadanie statutu Szkole Podstawowej im. Świętego Wojciecha w Bągarcie.

17) Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Dzierzgoń
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami uprawnionymi
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

18) Zmiana budżetu gminy na 2017 rok.

19) Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

20) Uchwalenie opłaty targowej.

21) Przedstawienie informacji ogłoszonych przez Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do naliczenia podatku rolnego na 2018 rok oraz w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. jako podstawy do naliczenia podatku leśnego na 2018 rok.

22) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Dzierzgoń w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu.

23) Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu w zakresie pomocy w wykonaniu remontów i przebudów dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Dzierzgoń, ulic Traugutta, Pogodnej i Przytulnej.

24) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Dzierzgoń – ul. Westerplatte.

25) Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

26) Wolne wnioski.

27) Komunikaty Przewodniczącego Rady.

28) Zamknięcie sesji.

 

redakcja_
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.