Wydanie nr 215/2021, Wtorek 3.08.2021
imieniny: pokaż (5 imion)Nikodem, Nikodema, Szczepan, Lidia, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Sztum: Komentarze radnych do XXXI Sesji Rady Powiatu Sztumskiego. Absolutorium, drogi i izba wytrzeźwień... - 23.05.2017

Radni powiatowi tłumaczą swoje decyzje udzielenia poparcia dla uchwały budżetowej. Radna Sylwia Kubik uznała pomysł utworzenia izby wytrzeźwień na terenie powiatu sztumskiego za godny rozpatrzenia. Z kolei Adam Krupa.

Przedstawiamy komentarze radnej Sylwii Kubik i radnego Adama Krupy. 

Porządek sesji przewiduje: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XXX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.04.2017 roku. 5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys. 6. Interpelacje i zapytania. 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku właściwego dla Powiatu Sztum za 2016 rok – referuje Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Nowakowski. 8. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sztumskiego za rok 2016 oraz informacja o działaniach wspierających „Bezpieczne wakacje” – referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Tomasz Czaja. 9. Informacja z wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników- referuje Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sztumie Jan Wieczorek. 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska. 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego: a) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska, b) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska, c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2016r. .– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. 12. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. 13. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji. 14. Zapoznanie radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu za 2016 rok i udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sylwia Kubik. 15. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok –referuje Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 18. Wnioski i oświadczenia. 19. Sprawy różne. 20. Zakończenie obrad.

 

Zobacz całość: http://www.tvsztum.pl/aktualnosci/14481,juz-jutro-xxxi-sesja-rady-powiatu-sztumskiego-2305

Porządek sesji przewiduje: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XXX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.04.2017 roku. 5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys. 6. Interpelacje i zapytania. 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku właściwego dla Powiatu Sztum za 2016 rok – referuje Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Nowakowski. 8. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sztumskiego za rok 2016 oraz informacja o działaniach wspierających „Bezpieczne wakacje” – referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Tomasz Czaja. 9. Informacja z wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników- referuje Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sztumie Jan Wieczorek. 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska. 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego: a) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska, b) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska, c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2016r. .– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. 12. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. 13. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji. 14. Zapoznanie radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu za 2016 rok i udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sylwia Kubik. 15. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok –referuje Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 18. Wnioski i oświadczenia. 19. Sprawy różne. 20. Zakończenie obrad.

 

Zobacz całość: http://www.tvsztum.pl/aktualnosci/14481,juz-jutro-xxxi-sesja-rady-powiatu-sztumskiego-2305

 

 

orządek sesji przewiduje: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie Protokołu nr XXX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25.04.2017 roku. 5.Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys. 6. Interpelacje i zapytania. 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku właściwego dla Powiatu Sztum za 2016 rok – referuje Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Nowakowski. 8. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sztumskiego za rok 2016 oraz informacja o działaniach wspierających „Bezpieczne wakacje” – referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Tomasz Czaja. 9. Informacja z wykorzystania dopłat bezpośrednich dla rolników- referuje Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sztumie Jan Wieczorek. 10. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Sztumskiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska. 11. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego: a) w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r. – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska, b) w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2017 r.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska, c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Sztumskiego na lata 2017-2027.– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. d) w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu sztumskiego za 2016r. .– referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. 12. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. 13. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji. 14. Zapoznanie radnych z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu za 2016 rok i udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sylwia Kubik. 15. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok –referuje Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 18. Wnioski i oświadczenia. 19. Sprawy różne. 20. Zakończenie obrad.

 

Zobacz całość: http://www.tvsztum.pl/aktualnosci/14481,juz-jutro-xxxi-sesja-rady-powiatu-sztumskiego-2305

Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.