Wydanie nr 215/2021, Wtorek 3.08.2021
imieniny: pokaż (5 imion)Nikodem, Nikodema, Szczepan, Lidia, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Sztum. Zapraszamy na XXXV sesje Rady Miasta - 10.05.2017

Sztum. Zapraszamy na XXXV sesje Rady Miasta - 10.05.2017 fot. wikimedia.org
XXXV sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 10 maja 2017 roku (środa) o godz. 15.00 w sali Nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.

Porządek obrad jest następujący :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku obrad.
3. Część uroczysta sesji: wręczenie listu gratulacyjnego Państwu Katarzynie i Jakubowi Gossa za zdobycie głównej nagrody w IV Międzynarodowym Kongresie Firm Rodzinnych w Poznaniu w kategorii mikroprzedsiębiorstwo. 
4. Zatwierdzenie protokołów nr XXXIII. 2017 i XXXIV. 2017 z obrad sesji Rady Miejskiej. Protokoły do wglądu wyłożone są w Biurze Rady oraz przesłane adresy e-mailowe radnych. 
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.
6. Przedłożenie sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.
7. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 - przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

8. Podjęcie uchwał  Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2017,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017- 2021 - pkt 8/1 i 2 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,
3) zmiany uchwały Nr XXX.218.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Sztum,
4) zmiany uchwały Nr XXX.220.2016 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - pkt 8/3 i 4 przedstawi Marcin Lipiński kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,
5) wniesienia aportem sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sztumska Wieś oraz innych
urządzeń   i   nieruchomości   gruntowych   z   gminnego   zasobu   do   zasobu   Przedsiębiorstwa
Wodociągów   i   Kanalizacji   Spółka   z   o.o.   w   Sztumie   wpisanego   do   KRS   pod   numerem
0000127884, na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki,
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie umową darowizny, nieruchomości zabudowanej
budynkiem oznaczonym nr 14, położonym w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego na działce nr
279/37 i 279/219, Sztumskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Sztumie przy ul. Reja 13,
z przeznaczeniem na realizacj    ę  celu publicznego    -  pkt 8/5 i 6 przedstawi     Iwona Wyżykowska    , kierownik
Referatu Planowania Przestrzennego  i Majątku,
7) ustalenia   szczegółowych   warunków   przyznawania   i   odpłatności   za   usługi   opiekuńcze
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych i z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych   dla   osób   z   zaburzeniami   psychicznymi   oraz   szczegółowych   warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania-    pkt 8/7
przedstawi     Sylwia Mackiewicz    , dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej    .
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Zakończenie obrad.

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.