Wydanie nr 217/2021, Czwartek 5.08.2021
imieniny: pokaż (8 imion)Nonna, Cyriak, Abel, Maria, Memiusz, Oswalda, Oswald, Karolina
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Radni przekazali w darowiźnie Zespół Zamkowy. Mieszkańcy okolic Białej Góry mówią dość fatalnej drodze! Czy będą protesty? XXXIV Sesja Rady miasta i Gminy Sztum – 29.03.2017

Rada była zgodna co do przywrócenia funduszu sołeckiego. Jego brak odcinał rady sołeckie od decydowania o ważnych inwestycjach w ich najbliższym otoczeniu. Zarówno radni koalicji, jak i opozycji byli zgodni, że jest to słuszny krok. Zapraszamy na komentarze posesyjne, które udzielili naszej telewizji: Ewa Paduch i Adam Kaszubski.

Ostatnia sesja miejska (29 marca 2017) miała burzliwy przebieg. Radni przegłosowali kilkanaście uchwał. Kilka z nich podejmowano przy głosach sprzeciwu i wstrzymywania się od głosu.

Wiele emocji wzbudziły kwestie odnowy dróg w Nowej Wsi. Radny Adam Poćwiarodowski przy okazji poruszył kwestie składowania odpadów. Jak można się spodziewać, sprowokowało to do dłuższej dyskusji. Jednak najważniejsza w naszej ocenie sprawą było przekazanie w drodze darowizny sztumskiego Zespołu Zamkowego na rzecz Skarbu Państwa. Co ciekawe tym razem to opozycja była za, a niektórzy radni koalicji pełni wątpliwości wstrzymali się od głosu.

 

 

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PEŁNEJ RELACJI Z SESJI WRAZ KOMENTARZAMI

 

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku obrad.

3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja dotycząca planowanej reformy służby zdrowia i perspektyw dla Szpitala Powiatowego w Sztumie- przedstawi Wojciech Cymerys, Starosta Powiatu Sztumskiego.

5. Przedłożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy:

1) sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2016 rok,

2) informacji dotyczącej realizacji Programu Wsparcia "Rodzina 3+" w Mieście i Gminie Sztum w roku 2016 (Sztumska Karta Dużej Rodziny).

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

1) zmian w budżecie gminy na rok 2017,

2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017- 2021- pkt 6/1 i 2 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

3) zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sztum,

4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi,

5) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, nieruchomości położonych w Sztumie, obręb 2 Miasta Sztum, wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Sztumie, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 82/N i pod nr A-1864, z przeznaczeniem na cel publiczny związany z opieką nad zabytkami, Zamek w Sztumie- oddział Muzeum Zamkowego w Malborku

6) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztum,

7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Sztumie przy ul. Paderewskiego nr 22,

8) odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony, na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości- pkt 6/3-8 przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,

9) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

10) kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych,

11) wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w latach szkolnych- pkt 6/9- 11 przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,

12) zmiany Uchwały Nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania- przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

13) określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2017”,

14) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego– pkt 6/13 i 14 przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,

15) przyjęcia zasad i trybu korzystania z kompleksu rekreacyjnego ze stadionem w Sztumie- przedstawi Bogdan Owsiany, zastępca dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury.

7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

9. Zakończenie obrad.

Piotr Wąsowicz
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.