Wydanie nr 217/2021, Czwartek 5.08.2021
imieniny: pokaż (8 imion)Nonna, Cyriak, Abel, Maria, Memiusz, Oswalda, Oswald, Karolina
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Sztumie - 29.03.2017

Zapraszamy na XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Sztumie - 29.03.2017 fot. wikimedia.org
XXXIV Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku środa o g.15.00 w Sali nr 33 Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie.
Porządek obrad :
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad 
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku obrad
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej
4. Informacja dotycząca planowanej reformy służby zdrowia i perspektywy dla Szpitala Powiatowego w Sztumie – przedstawi Wojciech Cymerys – Starosta powiatu sztumskiego
 
5. Przedłożenie przez Burmistrza Miasta i Gminy :
 
1) Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2016 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Sztum na dzień 31.12.2016 rok
 
2) Informacji dotyczącej realizacji Programu Wsparcia „Rodzina 3+” w Mieście i Gminie Sztum w roku 2016 (Sztumska Karta Dużej Rodziny)
 
6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie :
 
1)Zmian w budżecie gminy na rok 2017
2) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sztum na lata 2017 – 2021 – pkt 6/1 i 2 przedstawi Danuta Wiatrowska Skarbnik Miasta i Gminy
3) Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w Nowej Wsi 
4) Zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa , nieruchomości położonych w Sztumie, obręb 2 Miasta Sztum, wchodzących w skład Zespołu Zamkowego w Sztumie, wpisanych do rejestru zabytków pod nr 82/N i pod nr A-1864 z przeznaczeniem na cel publiczny związany z opieką nad zabytkami i zagospodarowaniem zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
5) Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sztum,
6) Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Sztumie przy ul. Paderewskiego nr 22
7) Odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lub najmu na czas nieokreślony, na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości – pkt 6/3-8 przedstawi Iwona Wyżykowska – kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku
8) Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
9) Kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych
10) Wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas III Szkoły Podstawowej nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie w latach szkolnych – pkt 6/9-11 przedstawi Katarzyna Krzyżakowska – dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty
11) Zmiany Uchwały nr XIX/175/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – przedstawi Sylwia Mackiewicz – dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
12) Określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sztum na rok 2017”
13) Wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego – pkt 6/13 i 14 przedstawi Marcin Lipiński – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
14) Przyjęcia zasad i trybu korzystania z kompleksu rekreacyjnego ze stadionem w Sztumie – przedstawi Bogdan Owsiany – zastępca dyrektora Sztumskiego Centrum Kultury
 
7. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych
8. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych
9. Zakończenie obrad
Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.