Wydanie nr 266/2021, Czwartek 23.09.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Bogusław, Liwiusz, Tekla, Boguchwała, Libert, Zachariasz, Zachary, Krzysztof, Elżbieta, Piotr
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Rekrutacja do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu - wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego”

Rekrutacja do projektu „Trwałe przedsiębiorstwo drogą do sukcesu - wsparcie aktywności zawodowej mieszkańców powiatów kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego” fot. https://pixabay.com
Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski w okresie 29 miesięcy. Projekt jest realizowany w partnerstwie z 3 trzema instytucjami w terenu w/w powiatów aby zapewnić wsparcie jak najbardziej dostosowane do potrzeb uczestników i specyfiki obszaru z jakiego pochodzą.

Celem projektu jest powstanie 120 nowych trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie obszarów o słabej aktywności gospodarczej z pow. malborski, kwidzyński, nowodworski i sztumski w okresie 29 miesięcy.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z 3 trzema instytucjami w terenu w/w powiatów aby zapewnić wsparcie jak najbardziej dostosowane do potrzeb uczestników i specyfiki obszaru z jakiego pochodzą.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

- Przyjmowanie zgłoszeń do projektu (5 tur).
- Selekcję formalna kandydatów.
- Selekcję merytoryczną do projektu.
- Rozmowę rekrutacyjną z doradcą zawodowym.
- Diagnozę potrzeb szkoleniowych.
- Wybranie do projektu 140 uczestników.
- Szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” – 2 w każdej turze.
- Doradztwo grupowe – 2 grupy w każdej turze.
- Doradztwo indywidualne – 10 h na każdego uczestnika.
- Składanie wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne.
- Ocenę wniosków o wsparcie pomostowe i dotacyjne.
- Przyznanie 120 dotacji - 23.372 zł*
Przyznanie 120 wsparć pomostowych finansowych (6m-cy*1200zł) i 120 wsparć w postaci coachingu, mentoringu i konsultingu biznesowego.

Grupa docelowa projektu to osoby które:

- pozostają bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach,


- potrzebujące zaktualizowania/ uzupełnienia/ nabycia wiedzy i umiejętności niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej,
są zarejestrowane jako bezrobotne w PUP Malbork, PUP Kwidzyn, PUP Nowy Dwór Gdański, PUP Dzierzgoń,
nie prowadziły działalności gospodarczej minimum rok przed przystąpieniem do projektu,

- mieszkają na terenie obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej w powiatach: kwidzyńskim – 20%,malborskim, nowodworskim – 40%, sztumskim – 40%.

Uczestnicy projektu będą pochodzili z 17 obszarów o niskim poziomie aktywności gospodarczej z powiatów: kwidzyńskiego, nowodworskiego, malborskiego i sztumskiego. Będą to obszary: Powiat kwidzyński: Gardeja gmina wiejska, Kwidzyn-gmina wiejska, Prabuty-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Ryjewo-gmina wiejska, Sadlinki- gmina wiejska. Powiat malborski: Stare Pole-gmina wiejska, Nowy Staw-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej; Miłoradz-gmina wiejska, Lichnowy-gmina wiejska, Malbork-gmina wiejska. Powiat nowodworski: Nowy Dwór Gdański-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Ostaszewo-gmina wiejska. Powiat sztumski: Sztum-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej, Stary Targ-gmina wiejska, Stary Dzierzgoń-gmina wiejska, Mikołajki Pomorskie – gmina wiejska, Dzierzgoń – obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej.

Uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 5.7 RPO WP jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Terminy naboru :

Pierwszy termin naboru: 15.02.2017 r. do 31.03.2017 r. !

Drugi termin naboru 08.05.2017 r. do 12.05.2017 r.

Trzeci termin naboru:03.07.2017 r. do 07.07.2017 r.

Czwarty termin naboru: 04.09.2017 r. do 08.09.2017 r.

Dokumentacja do rekrutacji oraz dofinansowania dostępna http://web.akademia-nauczania.pl/2017/01/20/rekrutacja-do-projektu-trwale-przedsiebiorstwo-droga-do-sukcesu-wsparcie-aktywnosci-zawodowej-mieszkancow-powiatow-kwidzynskiego-malborskiego-nowodworskiego-i-sztumskiego/

Info : Akademia Nauczania

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.