Wydanie nr 17/2021, Niedziela 17.01.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Antoni, Jan, Alba, Sulpicjusz, Rościsław, Przemił
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • tvmalbork.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvdzierzgon.pl

Radni za przekazaniem zamku dla Skarbu Państwa. XXX sesja Rady Miasta Sztum – 23.11.2016

Poniżej pełen zapis z XXX sesji Rady Miasta w Sztumie.

Program sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku obrad.

 3. Zatwierdzenie Protokołów nr XXVI.2016, XXVII.2016 i XXVIII.2016 z obrad sesji Rady Miejskiej w Sztumie.

 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej.

 5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 6. zmian w budżecie gminy na rok 2016,

 7. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2019- pkt 5/1 i 2 przedstawi Danuta Wiatrowska, Skarbnik Miasta i Gminy,

 8. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

 9. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych– pkt 5/3 i 4 przedstawi Iwona Sanewska, inspektor ds. rozliczania podatku VAT w Gminie,

 10. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sztum,

 11. wprowadzenia i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz zasad jej poboru,

 12. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi pkt 5/5- 7 przedstawi Marcin Lipiński, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa,

 13. przyjęcia Programu współpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"- przedstawi Ewa Ruczyńska, kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego,

 14. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole (5 obszarów),

 15. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole (Ulinex),

 16. wyrażenia woli przystąpienia gminy Sztum do udziału w Narodowym Programie Mieszkaniowym Mieszkanie Plus,

 17. odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i najmu na czas nieokreślony na nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości,

 18. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu, nieruchomości położonych w obrębie nr 2 miasta Sztum- pkt 5/9- 13 przedstawi Iwona Wyżykowska, kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Majątku,

 19. przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sztum na lata 2016 – 2022”,

 20. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Sztum na rok 2016– pkt 5/14 i 15 przedstawi Sylwia Mackiewicz, dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

 21. określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach bankowych, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania,

 22. ustalenia stawek opłat za wynajem sal lekcyjnych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum,

 23. zmiany uchwały w sprawie powołania jednostki budżetowej- pkt 5/16- 18 przedstawi Katarzyna Krzyżykowska, dyrektor Miejsko- Gminnego Zespołu Oświaty,

 24. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 25. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.

 26. Zakończenie obrad.

Robert Bychowski
Przejdź do komentarzy

 

 

 

Powiązane artykuły

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.