Wydanie nr 27/2021, Środa 27.01.2021
imieniny: pokaż (10 imion)Aniela, Rozalia, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław, Adalruna, Alruna, Angelika, Teodoryk
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Apel Radnych w sprawie baneru. XXVI Sesja Rady Miejskiej w Sztumie - 31.08.2016

W dniu wczorajszym tj.31 sierpnia br. o godz. 15.00 odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej w Sztumie. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie ewentualnie zgłoszonych zmian do porządku.
3. Zatwierdzenie protokołu nr.XXII.2016 z dnia 27.04.2016r. nr XXIII.2016 z dnia 24.05.2016r. nr XXIV.2016 z dnia 29.06.2016r. Protokoły do wglądu wyłożone są w Biurze Rady Miejskiej oraz zostały przesłane na adresy mailowe radnych.  
4. Część uroczysta:  
a) wręczenie Pani Bożenie Andrzejewskiej aktu powołania na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Czerninie oraz Pani Magdalenie Zimińskiej- Sałek na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Gościszewie.
b) gratulacje dla Pani Elżbiety Kozłowskiej w związku z otrzymaniem dwóch złotych medali  Mistrzostw Polski w Poznaniu na Międzynarodowym Konkursie Fryzjerstwa.
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z działalności międzysesyjnej
6. Przedłożenie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gminy Sztum, informacji o przebiegu planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku.
7. Apel Rady Miejskiej w Sztumie do Prokuratury Rejonowej w Kwidzynie
8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1)  zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
2) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Sztum na lata 2016-2019- pkt 8/1 i 8/2 przedstawi Danuta Wiatrowska- Skarbnik Miasta i Gminy
        3) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 53/5 położonej w obrębie geodezyjnym   Gronajny- przedstawi Agnieszka Topolewska-Reksa – Zastępca kierownika referatu Planowania Przestrzennego i Majątku.
  4) realizacji projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej na terenie MOF
Malbork - Sztum (oświetlenie uliczne)" w ramach partnerstwa z Miastem Malbork i Gminą
Stare Pole- przedstawi Ewa Ruczyńska- kierownik referatu Rozwoju Lokalnego
 5) zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta i Gminy  Sztum konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Sztum- przedstawi Daria Mietlewska-Dura- Sekretarz Miasta i Gminy
 6)  realizacji projektu partnerskiego pn.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja zawodowa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020), w ramach Działania 5.2. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy”, konkursu nr RPPM.05.02.02-IZ-01-22-001/15- przedstawi Sylwia Mackiewicz dyrektor MGOPS
7) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sztumskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 3105G- ul. Kochanowskiego w Sztumie- Kępina- etap II realizowanej w ramach „ Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”- ( edycja 2017) )- przedstawi Marcin Lipiński- kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa
9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
10. Odpowiedzi  na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
11. Zakończenie obrad.

Robert Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy

 

 

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.