Wydanie nr 138/2021, Wtorek 18.05.2021
imieniny: pokaż (9 imion)Feliks, Wenancjusz, Myślibor, Eryk, Liberiusz, Klaudia, Aleksander, Aleksandra, Teodot
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • tvmalbork.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvdzierzgon.pl

Absolutorium dla Zarządu Powiatu. XX sesja Rady Powiatu Sztumskiego – 24.05.2016

W dniu wczorajszym odbyła się XX sesja Rady Powiatu Sztumskiego w Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim /Pałac Sierakowskich/.

Porządek sesji przewiduje:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu nr XIX z sesji Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 26.04.2016
5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym- referuje Starosta Wojciech Cymerys.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Informacja z dopłat bezpośrednich dla rolników – referuje Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Sztumie Jan Wieczorek.
8. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Malborku właściwego dla Powiatu Sztum za 2015 rok – referuje Powiatowy Lekarz Weterynarii Waldemar Nowakowski.
9. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sztumskiego za rok 2015 oraz informacja o działaniach wspierających „Bezpieczne wakacje” – referuje Komendant Powiatowy Policji w Sztumie Tomasz Czaja.
10. Informacja ze stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania innym  nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska w roku 2015 - referuje Komendant Powiatowy PSP w Sztumie Tomasz Banach.
11. Analiza finansowo- księgowa obsługi finansowej w szkołach podległych Powiatowi – referuje Skarbnik Lucyna Bednsrska.
12. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Sztumskiego:
a) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Sztum nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 291 o pow. 0,3016 ha, położonej w obrębie Barlewice, gmina Sztum  – referuje Geodeta Powiatowy Krystyna Szczepanek,
b) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sztumskiego na okres od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska,
c) w sprawie wyrażenia woli prowadzenia przez Miasto i Gminę Sztum zadania powiatu w zakresie powiatowej biblioteki publicznej – referuje Naczelnik Wydziału EK Aneta Kwiatkowska.
d) w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Sztumski – referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
e) w sprawie zatwierdzenia  sprawozdań finansowych  Powiatu Sztumskiego za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Powiatu Sztumskiego za 2015 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
13. Zapoznanie radnych z uchwałą RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdania z wykonania  budżetu za 2015 rok-referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
14. Przedstawienie opinii Komisji Stałych Rady Powiatu w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok – referują Przewodniczący poszczególnych Komisji.
15. Zapoznanie radnych  z wnioskiem Komisji  Rewizyjnej Rady Powiatu Sztumskiego o wykonaniu budżetu  za 2015 rok  i udzieleniu absolutorium Zarządowi  Powiatu Sztumskiego -referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Sylwia Kubik.
16. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie opinii  o wniosku  Komisji Rewizyjnej  Rady Powiatu Sztumskiego o udzielenie  absolutorium  Zarządowi Powiatu Sztumskiego –referuje Skarbnik Lucyna Bednarska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  absolutorium Zarządowi Powiatu Sztumskiego  z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok –referuje Przewodnicząca Rady Jolanta Szewczun.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Sprawy różne.             
21. Zakończenie obrad.

Robert Kaczmarkiewicz
Przejdź do komentarzy

 

 

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.